PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW Karta katalogowa Deklaracja

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Przewody YTDY przeznaczone są do wykonywania instalacji niskonapięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.

Przewody nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych, o średnicy 0,5 mm,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze białym RAL 9010, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Średnica żyły przewodzącej

 

Maksymalna rezystancjażył w temp. 20°C


Napięcie pracy

Próba napięciowa, min.

      napięcie przemienne przez 60 s

      napięcie stałe

Minimalna rezystancja izolacji

0,5 mm


97,8 Ω/km


150 V

 

1000 V sk

1500 V

200 MΩ·km

Indukcyjność, około

Zakres temperatur pracy:

      -dla instalacji stałych

      -dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

0,7 mH/km

 

od - 30 do + 70°C

od   - 5 do + 50°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-92/T-90203, PN-92/T-90200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0411 002

2 x 0,5

2,7

3,8

9,7

0411 003

4 x 0,5

3,0

7,5

14,8

0411 005

6 x 0,5

3,5

11,3

21,5

0411 009

8 x  0,5

3,9

15,1

26,0

0411 011

10 x 0,5

4,4

18,8

31,5

0411 012

12 x 0,5

4,5

22,6

36,5

0411 013

14 x 0,5

4,8

26,3

42,0

0411 014

16 x 0,5

5,0

30,1

49,0

0411 015

18 x 0,5

5,3

33,9

55,0

0411 001

20 x 0,5

5,5

37,6

57,0

0411 016

30 x 0,5

6,4

56,0

81,0

 

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.