GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 


ZASTOSOWANIE

Giętkie kable YSLY-JZ 300/500 V, YSLY-OZ 300/500 V, YSLY-JB 300/500 V i YSLY‑OB 300/500 V  przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:    

YSLY-OZ 300/500 V- czarny z białym nadrukiem numeru żyły,    

YSLY‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308,  

w kablach YSLY-JZ 300/500 V i  YSLY‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, - powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.  

 

WYKONANIA SPECJALNE

YSLY-JZ OR 300/500 V, YSLY-OZ OR 300/500 V, YSLY-JB OR 300/500 V i YSLY‑OB OR 300/500 V – kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

HSLH-JZ 300/500 V, HSLH-OZ 300/500 V, HSLH-JB 300/500 V i HSLH‑OB 300/500 V  - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

 Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

 +70°C

+150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normyod - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250, DIN VDE 0281

 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 YSLY-JZ 300/500 V

YSLY-OZ 300/500 V

YSLY-JB 300/500 V

YSLY-OB 300/500 V

 
Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.