PRZEWODY GŁOŚNIKOWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Przewody głośnikowe TLYp OFC  i TLgYp OFC (bardzo giętkie) stosowane są do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi.

Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej.

Dzięki specjalnej konstrukcji żył uzyskano bardzo dobre własności akustyczne potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na Wydziale Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej.

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz zastosowaniu bardzo czystej miedzi OFC 6N uzyskano bardzo dobre własności akustyczne. Stosowana do produkcji miedź OFC 6N - o czystości 99,99997% posiada w swojej strukturze zanieczyszczenia na poziomie tylko 25 części na milion.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe skręcone z miękkich drutów miedzianych OFC,

- izolacja żył wykonana z poliwinitu izolacyjnego (PVC),

- kolory izolacji żył:

- czarny z białym lub biały z czarnym wzdłużnym paskiem na jednej z żył (przekroje 0,35 i 0,5 mm2),

- przezroczysty z czarnym lub czerwonym wzdłużnym paskiem na jednej z żył (pozostałe przekroje), inne kolory izolacji lub paska na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TLHp OFC i TLgHp OFC - przewody w izolacji z tworzywa bezhalogenowego stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przewody TLYp OFC

Przekrój żył

mm2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

Rezystancja żył w temp. 20°C

- wartość maksymalna

- wartość średnia

Ω/km

 

55,4

54,6

 

39,0

37,4

 

26,0

24,8

 

19,5

18,8

 

13,3

12,3

Indukcyjność, około

mH/km

422

203

96

51

30

 

Przewody TLgYp OFC

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

Rezystancja żył w temp. 20°C

- wartość maksymalna

- wartość średnia

Ω/km

 

13,3

12,5

 

7,98

7,5

 

4,95

4,7

 

3,3

3,0

 

1,91

1,8

Indukcyjność, około

mH/km

30

9

4

2

1,5

 

Minimalna rezystancja izolacji:    200 MΩ×km

Napięcie pracy:   300 V

Próba napięciowa:  1500 V sk

Indukcyjność:   0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy:

      dla instalacji stałych             od -30 do +80 °C
      dla instalacji ruchomych        od -10 do +50 °C

Minimalny promień gięcia:   5 x szerokość przewodu

Palność przewodu:     nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:          PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

TLYp

0246 002

2 x 0,35

20 x 0,15

1,6x3,4

11,0

0246 027

2 x 0,5

15 x 0,95

2,2x4,5

18,0

0246 028

2 x 0,75

22 x 0,195

2,2x4,6

21,5

0246 029

2 x 1,0

30 x 0,195

2,5x5,1

28,5

0246 030

2 x 1,5

28 x 0,246

2,8x5,7

38,5

TLgYp

0237 026

2 x 1,5

85 x 0,144

2,8x5,7

38,0

0237 025

2 x 2,5

140 x 0,144

3,7x7,5

62,0

0237 027

2 x 4,0

126 x 0,195

4,6x9,4

103,0

0237 028

2 x 6,0

126 x 0,246

5,8x11,7

161,0

0237 015

2 x 10,0

588 x 0,144

6,8x13,8

249,0

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji żyły i innych wymiarach zewnętrznych.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.