KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKXSFoyżo 0,6/1 kV i YKXSFoy 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKXSFoyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSFoyżo-O 0,6/1 kV i YKXSFoy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFoxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFoxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                    0,6/1 kV

Próba napięciowa                        4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji        100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy            +90°C
      przy zwarciu                    +250°C

Zakres temperatur pracy:

      podczas pracy                od - 30 do + 70°C
      podczas układania           od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

      kable jednożyłowe           15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe           12 x średnica kabla

Palność kabla                       nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                     PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy            IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKXSFoy 0,6/1 kV

1354 011

2x1 RE

11,0

18,1

19,2

266

1354 012

2x1,5 RE

11,5

12,1

28,8

295

1354 010

2x2,5 RE

12,3

7,41

48,0

345

1354 013

2x4 RE

13,2

4,61

76,8

406

1354 014

2x6 RE

14,2

3,08

115,2

480

1354 015

2x10 RE

16,0

1,83

192,0

630

1354 016

2x16 RE

17,8

1,15

307,2

815

1354 017

2x25 RM

22,4

0,727

480,0

1316

1354 018

2x35 RM

25,2

0,524

672,0

1665

YKXSFoyżo 0,6/1 kV

1366 006

3x1 RE

11,4

18,1

28,8

290

1366 013

3x1,5 RE

11,9

12,1

43,2

318

1366 008

3x2,5 RE

12,7

7,41

72,0

374

1366 014

3x4 RE

13,7

4,61

115,2

450

1366 015

3x6 RE

14,8

3,08

172,8

546

1366 011

3x10 RE

16,7

1,83

288,0

729

1366 016

3x16 RE

18,7

1,15

460,8

969

1366 001

3x25 RM

23,8

0,727

720,0

1573

1366 017

3x35 RM

26,8

0,524

1008,0

2009

1366 018

3x50 SM

27,3

0,387

1440,0

2533

1366 019

3x70 SM

32,2

0,268

2016,0

3246

1366 020

3x95 SM

35,9

0,193

2736,0

4251

1366 021

3x120 SM

40,3

0,153

3456,0

5324

1366 022

3x150 SM

44,7

0,124

4320,0

6526

1366 023

3x185 SM

50,5

0,0991

5328,0

8396

1366 024

3x240 SM

55,9

0,0754

6912,0

10481

YKXSFoyżo 0,6/1 kV

1366 025

4x1 RE

12,0

18,1

38,4

319

1366 026

4x1,5 RE

12,6

12,1

57,6

358

1366 009

4x2,5 RE

13,5

7,41

96,0

425

1366 010

4x4 RE

14,6

4,61

153,6

516

1366 027

4x6 RE

16,0

3,08

230,4

645

1366 028

4x10 RE

17,9

1,83

384,0

860

1366 029

4x16 RE

21,0

1,15

614,4

1306

1366 012

4x25 RM

25,7

0,727

960,0

1874

1366 030

4x35 RM

29,0

0,524

1344,0

2427

1366 031

4x50 SM

30,4

0,387

1920,0

3274

1366 032

4x70 SM

35,1

0,268

2688,0

3966

1366 033

4x95 SM

40,3

0,193

3648,0

5567

1366 034

4x120 SM

44,5

0,153

4608,0

6613

1366 035

4x150 SM

49,1

0,124

5760,0

8041

1366 036

4x185 SM

55,8

0,0991

7104,0

10432

1366 037

4x240 SM

61,3

0,0754

9216,0

12943

YKXSFoyżo 0,6/1 kV

1366 038

5x1 RE

12,6

18,1

48,0

351

1366 007

5x1,5 RE

13,3

12,1

72,0

397

1366 039

5x2,5 RE

14,3

7,41

120,0

474

1366 040

5x4 RE

15,8

4,61

192,0

601

1366 041

5x6 RE

17,1

3,08

288,0

736

1366 003

5x10 RE

19,5

1,83

480,0

1015

1366 004

5x16 RE

22,6

1,15

768,0

1515

1366 042

5x25 RM

28,1

0,727

1200,0

2219

1366 043

5x35 RM

32,2

0,524

1680,0

3042

1366 044

5x50 SM

33,6

0,387

2400,0

3937

1366 045

5x70 SM

38,8

0,268

3360,0

4779

1366 046

5x95 SM

44,4

0,193

4560,0

6719

1366 047

5x120 SM

48,7

0,153

5760,0

7911

1366 048

5x150 SM

55,2

0,124