TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE Karta katalogowa  Deklaracja CE

  150 YTKSYekw K084P1507PT

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE

Kable stacyjne ekranowane YTKSYekw przeznaczone są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych, o średnicy 0,5; 0,6; 0,8 i 1,0 mm,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ekran statyczny ośrodka z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkiego drutu miedzianego ocynowanego, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze białym RAL 9010, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

HTKSHekw - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Średnica żył

mm

0,5

0,6

0,8

1,0

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

195,6

135,8

75,0

48,0

Próba napięciowa, min.

     - napięcie przemienne przez 60s

     - napięcie stałe

 

V sk

V

 

1000

1500

 

1000

1500

 

1500

2250

 

1500

2250

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz

     - maksymalna

     - średnia

nF/km

 

120

110

 

120

110

 

120

100

 

120

100

Napięcie pracy

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

150 V

200 MΩ·km

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 50°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-92/T-90321, PN-92/T-90320

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par lub czwrórek x średnica żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

0415 001

1 x 2 x 0,5

3,3

5,0

16,1

0415 018

1 x 4 x 0,5

3,6

8,9

23,0

0415 002

2 x 2 x 0,5

4,5

8,9

26,0

0415 003

3 x 2 x 0,5

4,7

12,7

31,5

0415 004

4 x 2 x 0,5

5,1

16,6

38,0

0415 005

5 x 2 x 0,5

5,6

20,1

45,0

0415 006

6 x 2 x 0,5

6,0

24,2

51,0

0415 007

7 x 2 x 0,5

6,3

27,6

61,0

0415 008

10 x 2 x 0,5

7,2

39,6

75,0

0415 009

12 x 2 x 0,5

7,7

47,3

90,0

0415 010

14 x 2 x 0,5

8,2

55,0

101,0

0415 011

21 x 2 x 0,5

9,6

82,0

141,0

0415 012

25 x 2 x 0,5

10,3

97,0

163,0

0415 051

30 x 2 x 0,5

12,3

114,3

210,0

0415 021

1 x 4 x 0,6

3,9

12,0

28,0

0415 039

3 x 2 x 0,6

5,1

17,3

39,5

0415 019

5 x 2 x 0,6

6,1

28,1

56,0

0415 050

10 x 2 x 0,6

8,1

55,0

102,0

0415 020

14 x 2 x 0,6

9,0

76,0

133,0

0415 022

1 x 2 x 0,8

4,3

10,8

28,0

0415 034

1 x 4 x 0,8

4,8

20,4

42,0

0415 023

2 x 2 x 0,8

6,2

20,4

48,0

0415 024

3 x 2 x 0,8

7,2

30,2

68,0

0415 025

4 x 2 x 0,8

7,2

39,6

77,0

0415 026

5 x 2 x 0,8

8,1

49,2

95,0

0415 027

10 x 2 x 0,8

10,6

97,0

168,0

0415 028

12 x 2 x 0,8

11,7

117,0

207,0

0415 029

21 x 2 x 0,8

14,5

203,0

335,0

0415 030

24 x 2 x 0,8

15,4

232,0

375,0

0415 031

30 x 2 x 0,8

16,9

289,0

460,0

0415 032

40 x 2 x  0,8

19,4

385,0

600,0

0415 035

1 x 2 x 1,0

4,7

16,2

34,5

0415 036

1 x 4 x 1,0

5,3

31,2

55,0