KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ

Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne NYY-O 0,6/1 kV i NYY-J 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył:

              wg normy PN-HD 308 (do pięciu żył),

              lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

              w kablu NYY-J 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wytłoczona na ośrodek kabla,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

N2XY-O 0,6/1 kV i N2XY-J 0,6/1 kV - kable elektroenergetyczne w izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej o lepszych parametrach elektrycznych, mniejszych wymiarach i wadze w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

N2XH-O 0,6/1 kV i N2XH-J 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

Przekrój żył

mm2

50

70

95

120

150

185

240

300

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

4,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

      kable jednożyłowe

      kable wielożyłowe

Palność kabla

Próby palności


Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 70°C

od   - 5 do + 50°C

 

15 x średnica kabla

12 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

PN-HD 603 S1, DIN VDE 0276 cz. 603, IEC 60502-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE