KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOFLEX 2XSLCYon-J  przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości)  w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło zachować małą pojemność kabli oraz podniosło dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEX 2XSLCH-J - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U            0,6/1 kV

Próba napięciowa                4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji            200 MΩ·km

Skuteczność ekranowania, około       75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle
     w warunkach pracy           + 90°C

     przy zwarciu                     +250°C

Pojemność skuteczna (w zależności od przekroju żył)

      żyła/żyła                  70 do 250 nF/km

      żyła/ekran                110 do 410 nF/km

Zakres temperatur pracy
dla instalacji stałych           od - 40 do + 70°C
dla instalacji ruchomych     od  + 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia

   statycznie dla średnic:

                  do 12 mm             5 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm             7,5 x średnica kabla

                   od 20 mm           10 x średnica kabla

   elastycznie dla średnic:

                  do 12 mm             10 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm             15 x średnica kabla

                   od 20 mm            20 x średnica kabla

Palność kabla            nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności            PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1

             ³ 25 mm2          PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

          < 25 mm2         PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy            DIN VDE 0250

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE