KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOFLEX 2YSLCYn-J i TECHNOFLEX 2YSLCYnK-J  przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości) w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków - kable TECHNOFLEX 2YSLCYn-J oraz na zewnątrz - kable TECHNOFLEX 2YSLCYnK-J.

Zastosowany na powłokę polwinit jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 2YSLCYn-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 2YSLCYnK-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEX 2YSLCH-J - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U            0,6/1 kV

Próba napięciowa                2,5 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji            200 MΩ·km

Skuteczność ekranowania, około       75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle      + 70°C

Pojemność skuteczna (w zależności od przekroju żył)

      żyła/żyła                      70 do 250 nF/km

      żyła/ekran                    110 do 410 nF/km

Zakres temperatur pracy
dla instalacji stałych                od - 40 do + 70°C
dla instalacji ruchomych          od  + 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia

   statycznie dla średnic:

                  do 12 mm             5 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm             7,5 x średnica kabla

                   od 20 mm                10 x średnica kabla

   elastycznie dla średnic:

                  do 12 mm              10 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm              15 x średnica kabla

                   od 20 mm             20 x średnica kabla

Palność kabla             nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności             PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

             ³ 25 mm2         PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

          < 25 mm2         PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy            DIN VDE 0250

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE