ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YHKGYyn 0,6/1 kV z żyłami indywidualnie ekranowanymi (o polu promieniowym) przeznaczone są do pracy w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 2242/2011 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atesty nr 2242/A1/2011 i 2242/A2/2011 wydane przez Instytut TI EMAG.

 
BUDOWA

  żyły z miękkich drutów miedzianych, klasy 1 lub 2 zgodnie z PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył: naturalny, czerwony i niebieski,

- ekran żył izolowanych w postaci owinięcia z taśm miedzianych (H),

- rdzeń kabla w postaci drutu lub linki miedzianej,

- ekranowane żyły izolowane skręcone na rdzeniu,

- ośrodek kabla w powłoce wypełniającej z polwinitu lub niewulkanizowanej gumy,

- powłoka wewnętrzna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności (indeks tlenowy >29), kolor żółty, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+   70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-27

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Maksymalna rezystancja
żył roboczych
w temp. 20°C

Indukcyjność jednostkowa

Reaktancja indukcyjna

Obciążalność długotrwała

Obciążalność zwarciowa 1s *

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

Ω/km

mH/km

Ω/km

A

kA

1729 001

3 x 10/6

25,7

346

1145

1,830

0,30

0,098

68

1,15

1729 009

3 x 16/16

27,4

614

1390

1,150

0,30

0,094

88

1,84

1729 005

3 x 25/16

31,5

874

1860

0,727

0,28

0,089

116

2,88

1729 003

3 x 35/16

32,6

1162

2070

0,524

0,28

0,087

140

4,03

1729 006

3 x 50/16

36,6

1594

2950

0,387

0,28

0,084

170

5,75

1729 004

3 x 70/25

40,3

2256

3510

0,268

0,26

0,081

212

8,05

1729 007

3 x 95/25

45,7

3072

4950

0,193

0,24

0,080

259

10,93

1729 008

3 x 120/35

49,7

3936

5880

0,153

0,24

0,078

299

13,80

*obciążalność zwarciowa jednosekundowa obliczana jest przy założeniu, że temp. żył roboczych podczas zwarcia jest równa temp. dopuszczalnej długotrwale.

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.