Technokabel S.A. uzyskał dopuszczenie kolejowe wydane przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa na kable dla instalcji niskiego napięcia w taborze kolejowym i metra warszawskiego, oraz tramwajach.

Dopuszczenie zostało wydane na przewody typu:

LIHCH 1x1,0mm2 i LIHCH 2:16x0,14:2,5mm2, oraz LIH 1x0,14:2,5mm2

dokument do pobrania:

acrobat reader_50x50