Technokabel S.A. uzyskał kolejne dopuszczenie kolejowe wydane przez Instytut Kolejnictwa na przewody stosowane w taborze szynowym, kolejowym i miejskim.

Dopuszczenie zostało wydane na przewody typu:

TECHNORAY-3

dokument do pobrania:

acrobat reader_50x50