СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikat został wydany na przewody typu:  
HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V

HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V


Obecnie jesteśmy jedynym krajowym producentem oferującym ww przewody z klasyfikacją pożarową E30 i E90.

 

 

Certyfikat Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Miło nam poinformować, że Technokabel S.A. uzyskał Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikat został wydany na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu:

NHXH FE180 PH30/E30; NHXH FE180 PH90/E90;

NHXCH FE180 PH30/E30; NHXCH FE180 PH90/E90

(N)HXH FE180 PH30/E30; (N)HXH FE180 PH90/E90;

(N)HXCH FE180 PH30/E30; (N)HXCH FE180 PH90/E90

NHXHX FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90

Uwaga:

Kable z literą „(N)” w nawiasie są kablami o izolacji silikonowej (ceramizującej) natomiast kable z literą „N” bez nawiasu są kablami o izolacji mikowej odpornej na działanie wody podczas pożaru, które można instalować w pomieszczeniach chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG).

Certyfikat
acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce z tworzywa bezhalogenowego.

Certyfikat został wydany na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Certyfikat Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Certyfikat został wydany na kable ognioodporne typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 i HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Certyfikat
acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez CNBOP na telekonmunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych.

Certyfkiat dotyczy przewodów typu:

YnTKSY, YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw

Certyfikat  
acrobat reader_50x50  

Группы кабелей

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

gora 1 kopia

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

gora 1 kopia

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Solution Partner


131118 Solution Partner Emblem_Automation Drives_horizontal_Contour_72dpi_rgb

IWMA


IWMA member_badge

Наверх