Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Certyfikat został wydany na kable ognioodporne typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 i HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Certyfikat
acrobat reader_50x50