Technokabel S.A. uzyskał certyfikat na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikat został wydany na przewody typu:  
HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V

HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V


Obecnie jesteśmy jedynym krajowym producentem oferującym ww przewody z klasyfikacją pożarową E30 i E90.

 

 

Certyfikat Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50