СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej.

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na przewody typu:  
HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V

HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V; HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V


 

Świadectwo Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

 Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce z tworzywa bezhalogenowego.

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Świadectwo Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

 

 

 Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP na telekonmunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych.

Świadectwo Dopuszczenia dotyczy przewodów typu:

YnTKSY, YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw

Świadectwo  
acrobat reader_50x50  

Группы кабелей

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

gora 1 kopia

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

gora 1 kopia

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Solution Partner


131118 Solution Partner Emblem_Automation Drives_horizontal_Contour_72dpi_rgb

IWMA


IWMA member_badge

Наверх