Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP na telekonmunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych.

Świadectwo Dopuszczenia dotyczy przewodów typu:

YnTKSY, YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw

Świadectwo  
acrobat reader_50x50