Technokabel S.A. uzyskał Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce z tworzywa bezhalogenowego.

Świadectwo Dopuszczenia zostało wydane na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Świadectwo Załącznik
acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50