Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej CNBOP-PIB na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu

NHXH FE180 PH90/E90, NHXH-J FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E90,

(N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXH-J FE180 PH90/E90 (N)HXCH FE180 PH90/E90,

NHXHX FE180 PH90/E90, NHXHX-J FE180 PH90/E90,

NHXHRHX FE180 PH90/E90, NHXHRHX-J FE180 PH90/E90,

(N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90

Uwaga:

Kable z literą „(N)” w nawiasie są kablami o izolacji silikonowej (ceramizującej) natomiast kable z literą „N” bez nawiasu są kablami o izolacji mikowej.

Obecnie jesteśmy jedynym krajowym producentem oferującym kable NHXHX FE180 PH90/E90 oraz kable opancerzone NHXHRHX FE180 PH90/E90 o powłoce bezhalogenowej usieciowanej z możliwością instalowania na zewnątrz. Powłokę usieciowaną charakteryzuje zwiększona odporność mechaniczna na zarysowania powstające podczas instalowania.

 

Krajowa Ocena Techniczna do pobrania:

acrobat reader_50x50