Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej PIB na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Krajowa Ocena Techniczna została wydana na kable typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90, oraz HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Krajowa Ocena Techniczna:

acrobat reader_50x50