KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYY-Nr przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

-   żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYY-Nr-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiY11Y-Nr - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHH-Nr - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYY-Nr - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp.20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

110

130

130

140

140

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0164 038

2 x 0,5

4,0

9,6

25

0164 049

3 x 0,5

4,2

14,4

31

0164 039

4 x 0,5

4,6

19,2

37

0164 041

5 x 0,5

5,3

24,0

49

0164 050

6 x 0,5

5,8

28,8

58

0164 034

7 x 0,5

5,8

33,6

61

0164 051

8 x 0,5

6,2

38,4

70

0164 040

10 x 0,5

7,3

48,0

85

0164 042

12 x 0,5

7,5

57,6

97

0164 052

14 x 0,5

7,9

67,2

110

0164 053

16 x 0,5

8,4

76,8

125

0164 054

18 x 0,5

8,9

86,4

140

0164 001

20 x 0,5

9,7

96,0

164

0164 055

21 x 0,5

9,7

100,8

166

0164 056

27 x 0,5

11,0

129,6

206

0164 057

30 x 0,5

11,4

144,0

225

0164 025

36 x 0,5

12,6

172,8

273

0164 058

40 x 0,5

13,0

192,0

298

0164 059

44 x 0,5

14,3

211,2

332

0164 060

48 x 0,5

14,5

230,4

356

0164 002

2 x 0,75

4,4

14,4

32

0164 003

3 x 0,75

4,6

21,6

39

0164 043

4 x 0,75

5,3

28,8

51

0164 030

5 x 0,75

5,8

36,0

63

0164 061

6 x 0,75

6,3

43,2

74

0164 004

7 x 0,75

6,3

50,4

78

0164 062

8 x 0,75

6,8

57,6

90

0164 063

10 x 0,75

8,0

72,0

111

0164 005

12 x 0,75

8,3

86,4

127

0164 064

16 x 0,75

9,6

115,2

172

0164 006

20 x 0,75

10,7

144,0

213

0164 065

24 x 0,75

12,1

172,8

251

0164 066

27 x 0,75

12,3

194,4

275

0164 007

30 x 0,75

12,8

216,0

302

0164 067

36 x 0,75

14,0

259,2

365

0164 068

40 x 0,75

14,5

288,0

398

0164 008

2 x 1,0

4,7

19,2

39

0164 009

3 x 1,0

5,2

28,8

51

0164 010

4 x 1,0

5,7

38,4

62

0164 011

5 x 1,0

6,3

48

77

0164 013

6 x 1,0

6,8

57,6

92

0164 014

7 x 1,0

6,8

67,2

97

0164 015

10 x 1,0

8,7

96,0

139

0164 016

12 x 1,0

9,0

115,2

159

0164 017

16 x 1,0

10,5

153,6

216

0164 018

20 x 1,0

11,8

192,0

273

0164 019

25 x 1,0

13,5

240,0

338

0164 026

2 x 1,5

5,7

28,8

56

0164 027

3 x 1,5

6,0

43,2

70

0164 069

4 x 1,5

6,6

57,6

87

0164 020

5 x 1,5

7,3

72,0

108

0164 070

6 x 1,5

7,9

86,4

128

0164 021

7 x 1,5

7,9

100,8

137

0164 071

9 x 1,5

10,6

129,6

196

0164 022

12 x 1,5

11,0

172,8

236

0164 023

16 x 1,5

12,4

230,4

310

0164 072

20 x 1,5

14,0

288,0

392

0164 033

2 x 2,5

6,5

48,0

79

0164 073

3 x 2,5

6,9

72,0

101

0164 074

4 x 2,5

7,6

96,0

126

0164 075

5 x 2,5

8,4

120,0

158

0164 076

6 x 2,5

9,6

144,0

198

0164 077

7 x 2,5

9,6

168,0

212

0164 078

10 x 2,5

12,5

240,0

307

0164 079

12 x 2,5

13,0

288,0

355

0164 080

16 x 2,5

14,6

384,0

467

0164 081

19 x 2,5

15,5

456,0

539

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.