KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYY-P z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

-   żyły izolowane skręcone w pary,

-   pary skręcone w ośrodek,

-   ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYY-P-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiY11Y-P - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHH-P - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYY-P - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,14

0,25

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

350

350

350

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp.20°C

Ω/km

288,0

158,0

114,0

78,0

52,0

39,0

26,6

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

90

90

100

100

120

120

130

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

 

Asymetria pojemności, maks.

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

 

300 pF/100 m

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0168 001

2 x 2 x 0,14

4,5

5,4

22

0168 002

3 x 2 x 0,14

4,8

8,1

24

0168 003

4 x 2 x 0,14

5,4

10,8

32

0168 004

5 x 2 x 0,14

5,9

13,4

38

0168 005

6 x 2 x 0,14

6,5

16,1

44

0168 006

7 x 2 x 0,14

6,5

18,8

48

0168 007

8 x 2 x 0,14

6,9

21,5

54

0168 008

10 x 2 x 0,14

7,8

26,9

65

0168 009

12 x 2 x 0,14

8,2

32,3

74

0168 048

16 x 2 x 0,14

9,6

43,0

103

0168 049

25 x 2 x 0,14

11,8

67,2

154

0168 012

30 x 2 x 0,14

12,8

80,6

179

0168 013

2 x 2 x 0,25

5,2

9,6

31

0168 014

3 x 2 x 0,25

5,5

14,4

36

0168 015

4 x 2 x 0,25

6,1

19,2

44

0168 016

5 x 2 x 0,25

6,7

24,0

53

0168 017

6 x 2 x 0,25

7,3

28,8

61

0168 050

7 x 2 x 0,25

7,3

33,6

67

0168 051

8 x 2 x 0,25

7,7

38,4

75

0168 044

10 x 2 x 0,25

8,8

48,0

92

0168 052

16 x 2 x 0,25

10,9

76,8

146

0168 053

2 x 2 x 0,34

5,6

13,1

37

0168 035

3 x 2 x 0,34

5,9

19,6

44

0168 045

4 x 2 x 0,34

6,5

26,1

55

0168 046

5 x 2 x 0,34

7,2

32,6

66

0168 054

6 x 2 x 0,34

7,8

39,2

76

0168 055

7 x 2 x 0,34

7,8

45,7

85

0168 056

8 x 2 x 0,34

8,3

52,2

96

0168 057

10 x 2 x 0,34

9,9

65,3

127

0168 058

12 x 2 x 0,34

10,4

78,3

146

0168 020

2 x 2 x 0,5

6,5

19,2

48

0168 021

3 x 2 x 0,5

6,9

28,8

57

0168 022

4 x 2 x 0,5

7,6

38,4

71

0168 059

5 x 2 x 0,5

8,3

48,0

85

0168 037

6 x 2 x 0,5

9,1

57,6

99

0168 060

7 x 2 x 0,5

9,1

67,2

111

0168 023

8 x 2 x 0,5

10,1

76,8

135

0168 024

10 x 2 x 0,5

11,5

96,0

164

0168 047

12 x 2 x 0,5

12,3

115,2

197

0168 061

18 x 2 x 0,5

14,8

172,8

286

0168 025

2 x 2 x 0,75

7,1

28,8

63

0168 062

3 x 2 x 0,75

7,5

43,2

72

0168 026

4 x 2 x 0,75

8,3

57,6

90

0168 027

5 x 2 x 0,75

9,6

72,0

119

0168 063

6 x 2 x 0,75

10,4

86,4

139

0168 064

7 x 2 x 0,75

10,4

100,8

155

0168 028

8 x 2 x 0,75

11,1

115,2

174

0168 030

10 x 2 x 0,75

12,9

144,0

220

0168 032

16 x 2 x 0,75

15,5

230,4

336

0168 033

2 x 2 x 1,0

7,7

38,4

75

0168 036

3 x 2 x 1,0

8,2

57,6

89

0168 065

4 x 2 x 1,0

9,0

76,8

112

0168 066

5 x 2 x 1,0

10,4

96,0

147

0168 067

6 x 2 x 1,0

11,3

115,2

172

0168 068

7 x 2 x 1,0

11,3

134,4

193

0168 069

8 x 2 x 1,0

12,3

153,6

224

0168 070

10 x 2 x 1,0

14,2

192,0

282

0168 071

12 x 2 x 1,0

14,9

230,4

327

0168 072

16 x 2 x 1,0

16,9

307,2

423

0168 038

2 x 2 x 1,5

9,0

57,6

98

0168 073

3 x 2 x 1,5

9,9

86,4

133

0168 074

4 x 2 x 1,5

10,9

115,2

168

0168 075

5 x 2 x 1,5

12,3

144,0

210

0168 076

6 x 2 x 1,5

13,4

172,8

246

0168 077

7 x 2 x 1,5

13,4

201,6

278

0168 078

8 x 2 x 1,5

14,5

230,4

320

0168 079

12 x 2 x 1,5

17,4

345,6

460

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.