KABLE KONTROLNO-POMIAROWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50

 

 

ZASTOSOWANIE

Kable kontrolno-pomiarowe typu EGSF i EGFA przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Pancerz z taśm stalowych w kablach EGFA stanowi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez gryzonie.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29%).

Kable są olejoodporne i wykazują podwyższoną odporność na węglowodory alifatyczne.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych,

              05 - 0,50 mm2 (1x0,8 mm),

              09 - 0,88 mm2 (7x0,4 mm)

              15 - 1,50 mm2 (7x0,52 mm),

- izolacja żył wykonana z ciepłoodpornego polwinitu izolacyjnego (PVC),

- żyły izolowane skręcone w wiązki:

              parowe IP      - kolory izolacji żył: biały i czerwony z nadrukiem numeru pary,

              trójkowe IT     - kolory izolacji żył: biały, czerwony i niebieski z nadrukiem numeru trójki,

              czwórkowe IQ - kolory izolacji żył: biały, czerwony, niebieski i żółty,

- wiązki skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną  z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm2 (7x0,2 mm), umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na życzenie,

- pancerz kabla EGFA w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych,

- osłona na pancerzu kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C:

      żyła 0,50 mm2                  75,0 Ω/km

      żyła 0,88 mm2                  42,8 Ω/km

      żyła 1,50 mm2                  24,2 Ω/km

Maksymalna asymetria rezystancji:

      żyła 0,50 mm2              1,120 Ω/km

      żyła 0,88 mm2              1,070 Ω/km

      żyła 1,50 mm2              0,605 Ω/km

Napięcie pracy Uo/U:      300/300 V

Próba napięciowa:

      żyła/żyła                  1500 Vsk

      żyła/ekran                1000 Vsk

Minimalna rezystancja izolacji:      500 MΩ·km

Maksymalna pojemność skuteczna (dla jednej pary i trójki wartość ta może być o 30 % większa):

      żyła 0,50 mm2                145 nF/km

      żyła 0,88 mm2                160 nF/km

      żyła 1,50 mm2                150 nF/km

Zakres temperatur pracy
      podczas pracy                       od - 30 do + 90°C
      podczas układania                 od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia             15 x średnica kabla

Odporność na węglowodory

alifatyczne                              NF M 87-202 Aneks A

Olejoodporność                       PN-EN 60811-2-1

Palność kabla                        nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                       PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy             NF M 87-202

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par lub trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.