KABLE KONTROLNO-POMIAROWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50

 

 

ZASTOSOWANIE

Kable kontrolno-pomiarowe typu EISF i EIFA przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przemysłu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w bardzo dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Pancerz z taśm stalowych w kablach EIFA stanowi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez gryzonie.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29%).

Kable są olejoodporne i wykazują podwyższoną odporność na węglowodory alifatyczne.

BUDOWA

-   żyły z miękkich drutów miedzianych,

            05 - 0,50 mm2 (1x0,8 mm),

              09 - 0,88 mm2 (7x0,4 mm)

              15 - 1,50 mm2 (7x0,52 mm),

-   izolacja żył wykonana z ciepłoodpornego polwinitu izolacyjnego (PVC),

-   żyły izolowane skręcone w wiązki,

            parowe IP      - kolory izolacji żył: biały i czerwony,

            trójkowe IT     - kolory izolacji żył: biały, czerwony i niebieski,

-   ekran statyczny wiązek z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm2 (7x0,2 mm), umieszczoną pod ekranem,

-   powłoka wiązek ekranowanych wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na życzenie, z czarnym nadrukiem numeru wiązki,

-   wiązki ekranowane i w powłoce skręcone warstwami w ośrodek,

-   ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-   wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłami uziemiającymi wykonanymi z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm2 (7x0,2 mm), umieszczonymi pod ekranem, liczba żył od 1 do 3 zależna od średnicy pod ekranem,

-   powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na życzenie,

-   pancerz kabla EIFA w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych,

-   osłona na pancerzu kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC), kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na życzenie.

 
 
DANE TECHNICZNE

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C:

      żyła 0,50 mm2                   75,0 Ω/km

      żyła 0,88 mm2                   42,8 Ω/km

      żyła 1,50 mm2                   24,2 Ω/km

Maksymalna asymetria rezystancji:

      żyła 0,50 mm2              1,120 Ω/km

      żyła 0,88 mm2              1,070 Ω/km

      żyła 1,50 mm2              0,605 Ω/km

Napięcie pracy Uo/U:     300/300 V

Próba napięciowa:

      żyła/żyła                1500 Vsk

      żyła/ekran              1000 Vsk

Minimalna rezystancja izolacji:     500 MΩ·km

Maksymalna pojemność skuteczna:

      żyła 0,50 mm2                   210 nF/km

      żyła 0,88 mm2                   230 nF/km

      żyła 1,50 mm2                   220 nF/km

Zakres temperatur pracy
      podczas pracy                       od - 30 do + 90°C
      podczas układania                 od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia             15 x średnica kabla

Odporność na węglowodory

alifatyczne                                    NF M 87-202 Aneks A

Olejoodporność                            PN-EN 60811-2-1

Palność kabla                               nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                             PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy                   NF M 87-202

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par lub trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.