PRZEWODY DŹWIGOWE PŁASKIE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Przewody H07VVH6-F przeznaczone są do instalowania w układach sterowania i zasilania w energię elektryczną urządzeń dźwigowych, transportowych, wciągarek, podnośników i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Specjalna konstrukcja pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną .Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),

- konstrukcja żył zgodnie z PN-EN 60228 klasa 5,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), - kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablach z zielono-żółtą żyłą ochronną jest ona umieszczona blisko osi przewodu,

- żyły izolowane ułożone w grupach równolegle wzdłuż osi przewodu,

- powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4,0

6,0

10

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

13,30

7,98

4,95

3,30

1,91

Maksymalna rezystancja izolacji żył w temp. 70°C

MΩ·km

0,0100

0,0090

0,0070

0,0060

0,0056


Napięcie pracy Uo/U:          450/750 V

Próba napięciowa:             2500 V sk

Maksymalna długość swobodnego zawieszenia przewodu:    35 m

Maksymalna szybkość przemieszczania się przewodu:   1,6 m/s

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy     +70°C
      przy zwarciu               +150
°C

Zakres temperatur pracy
      dla połączeń stałych              od - 40 do + 70°C
      dla połączeń ruchomych        od - 20 do + 70°C

Minimalny promień gięcia:  10 x grubość kabla

Palność kabla                    nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                   PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy         DIN VDE 0281 część 404, HD 359

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE


Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie żył.
Uwaga:         
Dla przewodów z żyłą ochronną, zielono-żółtą w symbolu kabla zamiast znaku „x” rozdzielającego liczbę żył i ich przekrój jest używana litera ”G”.
Przykłady oznaczania przewodu czterożyłowego:
H07VVH6-F 4x1,5 mm2 – przewód bez żyły zielono-żółtej,
H07VVH6-F 4G1,5 mm2 – przewód z żyłą zielono-żółtą.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.