PRZEWODY DO PODWIESZANIA KASET STERUJĄCYCH Karta katalogowa Deklaracja CE 

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Przewody KASTER przeznaczone są do łączenia kaset sterujących z urządzeniami dźwigowymi, transportowymi, wciągarkami i innymi z jednoczesnym ich podwieszeniem za pomocą dwóch linek stalowych będących integralną częścią kabla. Przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych,

- konstrukcja żył zgodnie z PN-EN 60228 klasa 6,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- każda warstwa owinięta włókniną,

- kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w warstwie zewnętrznej umieszczona żyła ochronna zielono-żółta,

- dwie linki z drutów stalowych ocynkowanych umieszczone w jednej płaszczyźnie wzdłuż osi kabla, z obu jego stron,

- powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym RAL 9005, wytłoczona na ośrodek kabla i dwie linki stalowe.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Maksymalna rezystancja żył 1,5 mm2 w temp. 20°C

 

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 70°C

 

Maksymalna długość swobodnego zwieszenia przewodu

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

2,5 kV sk


13,3 Ω/km


0,010 MΩ·km35 m

 

+  70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla


Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od - 20 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2


PN-87/E-90050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

* Uwaga : Litera „G” oznacza żyłę ochronną zielono-żółtą.

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.