PRZEWODY DO PODWIESZANIA KASET STERUJĄCYCH Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Przewody KASTER przeznaczone są do łączenia kaset sterujących z urządzeniami dźwigowymi, transportowymi, wciągarkami i innymi z jednoczesnym ich podwieszeniem za pomocą dwóch linek stalowych będących integralną częścią kabla. Przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych,

- konstrukcja żył zgodnie z PN-EN 60228 klasa 6,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- każda warstwa owinięta włókniną,

- kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w warstwie zewnętrznej umieszczona żyła ochronna zielono-żółta,

- dwie linki z drutów stalowych ocynkowanych umieszczone w jednej płaszczyźnie wzdłuż osi kabla, z obu jego stron,

- powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym RAL 9005, wytłoczona na ośrodek kabla i dwie linki stalowe.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Maksymalna rezystancja żył 1,5 mm2 w temp. 20°C

 

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 70°C

 

Maksymalna długość swobodnego zwieszenia przewodu

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

2,5 kV sk


13,3 Ω/km


0,010 MΩ·km35 m

 

+  70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla


Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od - 20 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2


PN-87/E-90050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył i ich przekrój *

Grubość kabla

Szerokość kabla

Indeks miedziowy

Masa kabla, wartość orientacyjna

 

mm2

mm

mm

kg/km

kg/km

0552 001

12G1,5

14,3

24,5

173,0

409

0552 006

16G1,5

15,8

26,0

230,5

503

0552 003

18G1,5

16,6

26,8

259,5

554

0552 002

20G1,5

17,4

27,6

288,0

596

0552 004

24G1,5

19,8

30,0

346,0

708

* Uwaga : Litera „G” oznacza żyłę ochronną zielono-żółtą.

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.