KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE 

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. Kable są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. Kable są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+   90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

1409 001

2 x 1,5 RE/ 1,5

13,7

52,0

255

1,01

1409 008

2 x 2,5 RE/ 2,5

14,7

80,0

300

1,08

1409 019

2 x 4 RE/ 4

16,0

123,0

375

1,22

1409 020

2 x 6 RE/ 6

17,0

182,0

440

1,26

1409 021

2 x 10 RE/ 10

19,2

312,0

620

1,54

1409 022

2 x 16 RE/ 16

21,2

489,0

820

1,62

1409 023

2 x 25 RM/ 16

25,0

661,0

1160

2,45

1409 024

2 x 35 RM/ 16

27,0

853,0

1430

2,82

1409 025

2 x 50 RM/ 25

30,0

1243,0

1840

2,92

1409 026

2 x 70 RM/ 35

35,1

1737,0

2730

4,82

1409 027

2 x 95 RM/ 50

39,5

2386,0

3800

5,95

1409 028

2 x 120 RM/ 70

43,1

3090,0

4700

7,58

1409 029

3 x 1,5 RE/ 1,5

14,3

66,0

280

1,09

1409 004

3 x 2,5 RE/ 2,5

15,3

104,0

340

1,16

1409 010

3 x 4 RE/ 4

16,7

161,0

425

1,29

1409 030

3 x 6 RE/ 6

17,8

240,0

515

1,34

1409 012

3 x 10 RE/ 10

20,1

408,0

730

1,63

1409 031

3 x 16 RE/ 16

22,2

643,0

985

1,74

1409  032

3 x 25 RM/ 16

26,4

902,0

1420

2,55

1409 014

3 x 35 RM/ 16

28,7

1190,0

1790

2,78

1409 016

3 x 50 RM/ 25

31,9

1723,0

2310

2,92

1409 033

3 x 70 RM/ 35

37,3

2410,0

3300

4,43

1409 034

3 x 95 RM/ 50

39,5

3296,0

4550

4,72

1409 035

3 x 120 RM/ 70

45,8

4236,0

5450

5,68

1409 006

4 x 1,5 RE/ 1,5

15,2

81,0

320

1,21

1409 002

4 x 2,5 RE/ 2,5

16,4

128,0

390

1,28

1409 036

4 x 4 RE/ 4

17,8

200,0

495

1,47

1409 011

4 x 6 RE/ 6

19,0

297,0

625

1,55

1409 037

4 x 10 RE/ 10

21,6

504,0

890

1,86

1409 038

4 x 16 RE/ 16

23,9

796,0

1190

2,00

1409 013

4 x 25 RM/ 16

28,8

1142,0

1740

2,97

1409 015

4 x 35 RM/ 16

31,4

1526,0

2220

3,43

1409 039

4 x 50 RM/ 25

35,3

2203,0

2920

3,53

1409 017

4 x 70 RM/ 35

40,8

3082,0

4100

5,27

1409 040

4 x 95 RM/ 50

45,9

4208,0

5650

5,61

1409 018

4 x 120 RM/ 70

50,8

5388,0

6900

7,32

1409 041

7 x 1,5 RE/ 2,5

17,3

133,0

420

1,50

1409 005

7 x 2,5 RE/ 2,5

18,6

200,0

520

1,60

1409 007

12 x 1,5 RE/ 2,5

21,4

205,0

640

2,13

1409 042

12 x 2,5 RE/ 4

23,4

334,0

800

2,29

1409 043

24 x 1,5 RE/ 6

28,3

413,0

1080

3,34

1409 009

24 x 2,5 RE/ 10

30,9

696,0

1410

3,62

1409 044

30 x 1,5 RE/ 6

29,7

499,0

1250

3,69

1409 045

30 x 2,5 RE/ 10

32,7

840,0

1650

4,07

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.