Technokabel S.A. uzyskał aprobatę techniczną wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

 Aprobata została wydana na przewody typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90, oraz HTHKSekw FE180 PH90/E30-E90

 

Aprobata do pobrania:

acrobat reader_50x50