Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2018/2023/0054-3701 wydanie 1 na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Krajowa Ocena Techniczna została wydana na przewody typu:  

HDGs FE180 PH120/E30-E90 300/500V,

HDGsekw  FE180 PH120/E30-E90 300/500V,

HLGs  FE180 PH120/E30-E90 300/500V,

HLGsekw  FE180 PH120/E30-E90 300/500V,

HDGs-W FE180 PH120/E30-E90 300/500V - przewody odporne na działanie wody

 

Krajowa Ocena Techniczna
acrobat reader_50x50