KABLE KONTROLNO-POMIAROWY Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kabel Li2Y(St)Y 1x2x16 AWG przeznaczony jest do pracy w systemach, sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Ekran statyczny chroni tor kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. Kabel nadaje się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, 16 AWG (19x0,287 mm),

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego - kolory izolacji żył: naturalny, czarny,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich   drutów  miedzianych ocynowanych 18 AWG (19x0,254 mm), umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7037, inne kolory na życzenie.

 

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy:      150 V

Próba napięciowa:  1500 V sk

Pojemność skuteczna  między żyłami przy 1 kHz, około:   75 nF/km

Indukcyjność , około:      0,6 mH/km

Maksymalna rezystancja  pętli żył w temp. 20oC:  29,6 W/km

Minimalna rezystancja izolacji      5 GW·km

Zakres temperatur pracy:            od -20 do +80 °C

Minimalny promień gięcia:           10 x średnica kabla

Palność kabla:           nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:          PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy:   DT

 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE