KABLE DO TRANSMISJI CYFROWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable LiO2YS(St)CY-O nx2x0,22c mm2 przeznaczone są do pracy w przemysłowych systemach komputerowych z interfejsami RS-232 i RS-422.

Kable charakteryzują się niską pojemnością pomiędzy żyłami. Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (7x0,2 mm),

- izolacja żył wykonana z polietylenu spienionego z naskórkiem - specjalny system kolorów izolacji żył w parach,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 65 %, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod oplotem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego olejoodpornego (PVC) w kolorze czarnym, RAL 9005, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Impedancja, około

 

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz

 

Maks. rezystancja pętli żył w temp. 20 °C

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Napięcie pracy

 

Próba napięciowa

 

100 ± 15 Ω


41 ± 3 nF/km

184 Ω/km

 

200 MΩ·km

 

150 V

 

500 V sk

Tłumienność falowa [dB/100 m] maks.- przy częstotliwości [MHz]:

                               1

                               10

                               50

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Olejoodporność

 

2,5

6,5

12,5

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

 

15 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2


PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

2 x 2 x 0,22c - odpowiednik BELDEN 8102