KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ekranowane YKXSektmynżo 0,6/1 kV i YKXSektmyn 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

           SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKXSektmynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm miedzianych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSektmyżo-O 0,6/1 kV i YKXSektmy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSektmxnżo 0,6/1 kV i XnKXSektmxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                     0,6/1 kV

Próba napięciowa                         4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji        100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy      +90°C
      przy zwarciu               +250°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy           od -30 do +70°C
             podczas układania      od   -5 do +50
°C

 

Minimalny promień gięcia:

             kable jednożyłowe      15 x średnica kabla

             kable wielożyłowe      12 x średnica kabla

 

Palność kabla                    nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                   PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2      PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2      PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy         IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKXSektmyn 0,6/1 kV

1806 002

1x1,5 RE

7,6

12,1

33,1

99

1806 003

1x2,5 RE

7,9

7,41

44,2

113

1806 004

1x4 RE

8,4

4,61

60,5

135

1806 005

1x6 RE

8,9

3,08

81,5

160

1806 006

1x10 RE

9,7

1,83

123,6

210

1806 007

1x16 RE

10,6

1,15

184,9

277

1806 008

1x25 RM

12,5

0,727

278,8

391

1806 009

1x35 RM

13,5

0,524

378,5

493

1806 010

1x50 RM

14,9

0,387

528,4

633

1806 011

1x70 RM

16,9

0,268

727,7

859

1806 012

1x95 RM

18,6

0,193

974,7

1160

1806 013

1x120 RM

20,5

0,153

1221,4

1380

1806 014

1x150 RM

22,4

0,124

1517,2

1693

1806 015

1x185 RM

24,8

0,0991

1862,0

2086

1806 016

1x240 RM

27,4

0,0754

2399,7

2669

1806 017

1x300 RM

29,4

0,0601

2983,8

3208

1806 018

1x400 RM

33,0

0,0470

3957,4

4342

1806 019

1x500 RM

36,4

0,0366

4929,9

5382

YKXSektmyn 0,6/1 kV

1806 001

2x1 RE

9,6

18,1

46,0

154

1806 020

2x1,5 RE

10,1

12,1

58,0

175

1806 021

2x2,5 RE

10,9

7,41

80,1

212

1806 022

2x4 RE

11,8

4,61

112,5

262

1806 023

2x6 RE

12,8

3,08

155,1

324

1806 024

2x10 RE

14,4

1,83

238,3

442

1806 025

2x16 RE

16,4

1,15

361,1

610

1806 026

2x25 RM

20,3

0,727

548,5

915

1806 027

2x35 RM

23,1

0,524

751,1

1211

YKXSektmynżo 0,6/1 kV

1144 005

3x1 RE

10,0

18,1

57,1

169

1144 006

3x1,5 RE

10,5

12,1

74,3

194

1144 007

3x2,5 RE

11,3

7,41

105,7

238

1144 008

3x4 RE

12,3

4,61

153,2

302

1144 009

3x6 RE

13,4

3,08

215,1

382

1144 010

3x10 RE

15,1

1,83

337,1

532

1144 011

3x16 RE

17,3

1,15

518,1

752

1144 012

3x25 RM

21,5

0,727

793,2

1133

1144 013

3x35 RM

24,5

0,524

1092,9

1515

1144 014

3x50 SM

25,4

0,387

1536,3

1990

1144 015

3x70 SM

29,5

0,268

2129,7

2491

1144 016

3x95 SM

33,2

0,193

2865,1

3406

1144 017

3x120 SM

36,9

0,153

3600,6

4104

1144 018

3x150 SM

41,3

0,124

4483,4

5137

1144 019

3x185 SM

46,1

0,0991

5511,3

6377

1144 020

3x240 SM

51,3

0,0754

7116,4

8186

YKXSektmynżo 0,6/1 kV

1144 021

4x1 RE

10,6

18,1

69,7

191

1144 022

4x1,5 RE

11,2

12,1

91,7

222

1144 023

4x2,5 RE

12,1

7,41

133,2

277

1144 024

4x4 RE

13,2

4,61

194,8

356

1144 025

4x6 RE

14,4

3,08

276,7

456

1144 026

4x10 RE

16,5

1,83

438,1

655

1144 001

4x16 RE

18,7

1,15

677,2

922

1144 002

4x25 RM

23,6

0,727

1041,0

1411

1144 003

4x35 RM

26,9

0,524

1437,5

1892

1144 027

4x50 SM

27,7

0,387

2026,8

2478

1144 028

4x70 SM

32,5

0,268

2814,1

3134

1144 029

4x95 SM

36,9

0,193

3792,6

4346

1144 030

4x120 SM

41,1

0,153

4770,9

5246

1144 031

4x150 SM

45,7

0,124

5941,8

6526

1144 032

4x185 SM

51,2

0,0991

7308,0

8136

1144 033

4x240 SM

56,9

0,0754

9442,8

10425

YKXSektmynżo 0,6/1 kV

1144 034

5x1 RE

11,2

18,1

82,1

215

1144 035

5x1,5 RE

11,9

12,1

108,1

252

1144 036

5x2,5 RE

12,9

7,41

160,1

318

1144 037

5x4 RE

14,2

4,61

237,6

416

1144 038

5x6 RE

15,7

3,08

339,0

544

1144 039

5x10 RE

17,9

1,83

539,6

780

1144 040

5x16 RE

20,5

1,15

837,4

1115

1144 041

5x25 RM

25,8

0,727

1289,9

1698

1144 042

5x35 RM

29,3

0,524

1783,1

2275

1144 043

5x50 SM

30,9

0,387

2519,5

3055

1144 044

5x70 SM

36,2

0,268

3501,0

3856

1144 045

5x95 SM

41,0

0,193

4722,6

5352

1144 046

5x120 SM

45,4

0,153

5940,9

6420

1144 047

5x150 SM

50,8

0,124

7402,2

8025

1144 048

5x185 SM

56,7

0,0991

9106,2

9962

1144 049

5x240 SM

62,9

0,0754

11772,6

12785