KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKXSFtynżo 0,6/1 kV i YKXSFtyn 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

           SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKXSFtynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSFtyżo-O 0,6/1 kV i YKXSFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                 0,6/1 kV

Próba napięciowa                     4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji     100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           +90°C
      przy zwarciu                    +250°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy             od - 30 do + 70°C
             podczas układania        od   - 5 do + 50
°C

Minimalny promień gięcia:

          kable jednożyłowe      15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe       2 x średnica kabla

Palność kabla                     nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                      PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2         PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2         PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy         IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKXSFtyn 0,6/1 kV

1803 001

2x1 RE

9,8

18,1

19,2

164

1803 002

2x1,5 RE

10,3

12,1

28,8

186

1803 003

2x2,5 RE

11,1

7,41

48,0

224

1803 004

2x4 RE

12,0

4,61

76,8

275

1803 005

2x6 RE

13,0

3,08

115,2

338

1803 006

2x10 RE

14,6

1,83

192,0

458

1803 007

2x16 RE

16,6

1,15

307,2

628

1803 008

2x25 RM

20,7

0,727

480,0

969

1803 009

2x35 RM

23,5

0,524

672,0

1273

YKXSFtynżo 0,6/1 kV

1804 001

3x1 RE

10,2

18,1

28,8

181

1804 002

3x1,5 RE

10,7

12,1

43,2

206

1804 003

3x2,5 RE

11,5

7,41

72,0

250

1804 004

3x4 RE

12,5

4,61

115,2

316

1804 005

3x6 RE

13,6

3,08

172,8

397

1804 006

3x10 RE

15,5

1,83

288,0

557

1804 007

3x16 RE

17,5

1,15

460,8

772

1804 008

3x25 RM

21,9

0,727

720,0

1191

1804 009

3x35 RM

24,9

0,524

1008,0

1581

1804 010

3x50 SM

25,8

0,387

1440,0

2065

1804 011

3x70 SM

29,9

0,268

2016,0

2570

1804 012

3x95 SM

33,6

0,193

2736,0

3496

1804 013

3x120 SM

37,3

0,153

3456,0

4204

1804 014

3x150 SM

41,7

0,124

4320,0

5250

1804 015

3x185 SM

46,5

0,0991

5328,0

6503

1804 016

3x240 SM

51,7

0,0754

6912,0

8325

YKXSFtynżo 0,6/1 kV

1804 017

4x1 RE

10,8

18,1

38,4

203

1804 018

4x1,5 RE

11,4

12,1

57,6

234

1804 019

4x2,5 RE

12,3

7,41

96,0

290

1804 020

4x4 RE

13,4

4,61

153,6

372

1804 021

4x6 RE

14,6

3,08

230,4

472

1804 022

4x10 RE

16,7

1,83

384,0

674

1804 023

4x16 RE