KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne YnKXSżo 0,6/1 kV i YnKXS 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Kable posiadają powłokę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli..

 
BUDOWA                                                                                                                        

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YnKXSżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKXSżo-O 0,6/1 kV i YKXS-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSżo 0,6/1 kV i XnKXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                  0,6/1 kV

Próba napięciowa                      4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
 

w warunkach pracy      +90°C
     

przy zwarciu                +250°C

 

Zakres temperatur pracy:
           

            podczas pracy            od -30 do +70°C
            

            podczas układania        od   -5 do +50°C

 

Minimalny promień gięcia:

            

             kable jednożyłowe       15 x średnica kabla

            

             kable wielożyłowe        12 x średnica kabla

 

Palność kabla              nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                  

                   ³ 25 mm2      PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                  

                  < 25 mm2       PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

Wykonanie wg normy         IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

 

 kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YnKXS 0,6/1 kV

0876 032

1x1 RE

4,8

18,1

9,6

36

0876 033

1x1,5 RE

5,1

12,1

14,4

43

0876 034

1x2,5 RE

5,4

7,41

24,0

54

0876 035

1x4 RE

5,9

4,61

38,4

70

0876 036

1x6 RE

6,4

3,08

57,6

91

0876 037

1x10 RE

7,2

1,83

96,0

133

0876 038

1x16 RE

8,1

1,15

153,6

191

0876 024

1x25 RM

10,0

0,727

240,0

286

0876 039

1x35 RM

11,0

0,524

336,0

379

0876 040

1x50 RM

12,4

0,387

480,0

505

0876 020

1x70 RM

14,4

0,268

672,0

712

0876 023

1x95 RM

16,3

0,193

912,0

1005

0876 006

1x120 RM

18,0

0,153

1152,0

1198

0876 021

1x150 RM

20,1

0,124

1440,0

1503

0876 025

1x185 RM

22,5

0,0991

1776,0

1874

0876 015

1x240 RM

25,1

0,0754

2304,0

2434

0876 026

1x300 RM

27,1

0,0601

2880,0

2954

0876 027

1x400 RM

30,3

0,0470

3840,0

4022

0876 013

1x500 RM

33,7

0,0366

4800,0

5028

YnKXS 0,6/1 kV

0876 018

2x1 RE

7,7

18,1

19,2

88

0876 001

2x1,5 RE

8,2

12,1

28,8

104

0876 030

2x2,5 RE

9,0

7,41

48,0

134

0876 016

2x4 RE

9,9

4,61

76,8

176

0876 031

2x6 RE

10,9

3,08

115,2

229

0876 041

2x10 RE

12,5

1,83

192,0

331

0876 042

2x16 RE

14,8

1,15

307,2

501

0876 029

2x25 RM

18,5

0,727

480,0

768

0876 028

2x35 RM

20,6

0,524

672,0

1005

YnKXSżo 0,6/1 kV

0921 046

3x1 RE

8,1

18,1

28,8

100

0921 017

3x1,5 RE

8,6

12,1

43,2

120

0921 047

3x2,5 RE

9,4

7,41

72,0

157

0921 007

3x4 RE

10,4

4,61

115,2

212

0921 018

3x6 RE

11,5

3,08

172,8

282

0921 009

3x10 RE

13,2

1,83

288,0

417

0921 010

3x16 RE

15,7

1,15

460,8

638

0921 030

3x25 RM

19,7

0,727

720,0

978

0921 044

3x35 RM

22,0

0,524

1008,0

1295

0921 048

3x50 SM

23,1

0,387

1440,0

1740

0921 049

3x70 SM

27,0

0,268

2016,0

2212

0921 050

3x95 SM

30,7

0,193

2736,0

3089

0921 051

3x120 SM

34,4

0,153

3456,0

3750

0921 052

3x150 SM

38,6

0,124

4320,0

4716

0921 053

3x185 SM

43,2

0,0991

5328,0

5884

0921 054

3x240 SM

48,3

0,0754

6912,0

7606

YnKXSżo 0,6/1 kV

0921 055

4x1 RE

8,7

18,1

38,4

116

0921 020

4x1,5 RE

9,3

12,1

57,6

143

0921 004

4x2,5 RE

10,2

7,41

96,0

189

0921 001

4x4 RE

11,3

4,61

153,6

260

0921 002

4x6 RE

12,5

3,08

230,4

348

0921 011

4x10 RE

14,4

1,83

384,0

522

0921 006

4x16 RE

17,1

1,15

614,4

798

0921 013

4x25 RM

21,6

0,727

960,0

1228

0921 014

4x35 RM

24,4

0,524

1344,0

1647

0921 056

4x50 SM

25,6

0,387

1920,0

2216

0921 057

4x70 SM

30,0

0,268

2688,0

2822

0921 058

4x95 SM

34,4

0,193

3648,0

3990

0921 059

4x120 SM

38,5

0,153

4608,0

4823

0921 060

4x150 SM

42,9

0,124

5760,0

6032

0921 061

4x185 SM

48,2

0,0991

7104,0

7552

0921 062

4x240 SM

53,8

0,0754

9216,0

9773

YnKXSżo 0,6/1 kV

0921 063

5x1 RE

9,3

18,1

48,0

135

0921 033

5x1,5 RE

10,0

12,1

72,0

167

0921 024

5x2,5 RE

11,0

7,41

120,0

225

0921 021

5x4 RE

12,3

4,61

192,0

311

0921 032

5x6 RE

13,6

3,08

288,0

419

0921 012

5x10 RE

15,8

1,83

480,0

634

0921 005

5x16 RE

18,7

1,15

768,0

968

0921 003

5x25 RM

24,0

0,727

1200,0

1509

0921 015

5x35 RM

27,0

0,524

1680,0

2021

0921 064

5x50 SM

28,4

0,387

2400,0

2727

0921 065

5x70 SM

33,7

0,268

3360,0

3506

0921 066

5x95 SM

38,4

0,193

4560,0

4930

0921 067

5x120 SM

42,6

0,153

5760,0

5928

0921 045

5x150 SM

47,7

0,124

7200,0

7446

0921 068

5x185 SM

53,6

0,0991

8880,0

9312

0921 069

5x240 SM

59,9

0,0754

11520,0

12059

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.