KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ

Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne NYCY 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są również do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz do zastosowań zewnętrznych (w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi).

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

            RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

            SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył:

            do 5 żył          - wg normy PN-HD 308 S2,

            powyżej 5 żył - wg normy EN 50334,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wytłoczona na ośrodek kabla,

- żyła współosiowa wykonana w postaci obwoju z drutów miedzianych gołych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej,

- żyła współosiowa owinięta taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

N2XCH 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

NHXCH FE180 PH90/E30-E90 0,6/1 kV ognioodporne kable bezhalogenowe o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

 

4,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

      kable jednożyłowe

      kable wielożyłowe

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 70°C

od   - 5 do + 50°C

 

15 x średnica kabla

12 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-HD 603 S1, DIN VDE 0276 cz. 603, IEC 60502-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE