KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ

Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne YKYżo 0,6/1 kV i YKY 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

           SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYżo-O 0,6/1 kV i YKY-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSżo 0,6/1 kV i XnKXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U           0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy       +70°C
      przy zwarciu                 +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy          od -30 do +70°C
      podczas układania      od   -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe       15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe        12 x średnica kabla

Palność kabla                 nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy       IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKY 0,6/1 kV

0355 056

1x1 RE

4,9

18,1

9,6

39

0355 050

1x1,5 RE

5,2

12,1

14,4

46

0355 057

1x2,5 RE

5,5

7,41

24,0

58

0355 058

1x4 RE

6,4

4,61

38,4

81

0355 051

1x6 RE

6,9

3,08

57,6

104

0355 040

1x10 RE

7,7

1,83

96,0

147

0355 041

1x16 RE

8,6

1,15

153,6

207

0355 030

1x25 RM

10,6

0,727

240,0

311

0355 025

1x35 RM

11,6

0,524

336,0

406

0355 034

1x50 RM

13,4

0,387

480,0

551

0355 035

1x70 RM

15,0

0,268

672,0

752

0355 046

1x95 RM

17,3

0,193

912,0

1068

0355 031

1x120 RM

19,0

0,153

1152,0

1271

0355 033

1x150 RM

20,9

0,124

1440,0

1579

0355 037

1x185 RM

23,3

0,0991

1776,0

1967

0355 032

1x240 RM

26,1

0,0754

2304,0

2554

0355 053

1x300 RM

28,5

0,0601

2880,0

3117

0355 054

1x400 RM

31,7

0,0470

3840,0

4213

0355 055

1x500 RM

35,1

0,0366

4800,0

5251

YKY 0,6/1 kV

0355 006

2x1 RE

7,9

18,1

19,2

96

0355 008

2x1,5 RE

8,4

12,1

28,8

113

0355 011

2x2,5 RE

9,2

7,41

48,0

144

0355 047

2x4 RE

10,9

4,61

76,8

209

0355 048

2x6 RE

11,9

3,08

115,2

265

0355 012

2x10 RE

14,0

1,83

192,0

399

0355 036

2x16 RE

15,8

1,15

307,2

552

0355 052

2x25 RM

19,7

0,727

480,0

846

0355 049

2x35 RM

21,8

0,524

672,0

1092

YKYżo 0,6/1 kV

0359 016

3x1 RE

8,3

18,1

28,8

110

0359 001

3x1,5 RE

8,8

12,1

43,2

132

0359 002

3x2,5 RE

9,6

7,41

72,0

170

0359 007

3x4 RE

11,5

4,61

115,2

252

0359 020

3x6 RE

12,6

3,08

172,8

326

0359 021

3x10 RE

14,8

1,83

288,0

495

0359 025

3x16 RE

16,7

1,15

460,8

697

0359 031

3x25 RM

21,0

0,727

720,0

1073

0359 032

3x35 RM

23,5

0,524

1008,0

1414

0359 037

3x50 SM

24,8

0,387

1440,0

1908

0359 038

3x70 SM

28,2

0,268

2016,0

2352

0359 039

3x95 SM

33,2

0,193

2736,0

3363

0359 040

3x120 SM

36,2

0,153

3456,0

3997

0359 041

3x150 SM

40,3

0,124

4320,0

4989

0359 042

3x185 SM

45,0

0,0991

5328,0

6220

0359 043

3x240 SM

50,5

0,0754

6912,0

8052

YKYżo 0,6/1 kV

0359 028

4x1 RE

8,9

18,1

38,4

129

0359 004

4x1,5 RE

9,5

12,1

57,6

157

0359 023

4x2,5 RE

10,4

7,41

96,0

205

0359 014

4x4 RE

12,5

4,61

153,6

309

0359 013

4x6 RE

13,7

3,08

230,4

403

0359 024

4x10 RE

16,1

1,83

384,0

615

0359 012

4x16 RE

18,3

1,15

614,4

877

0359 018

4x25 RM

23,3

0,727

960,0

1365

0359 026

4x35 RM

26,0

0,524

1344,0

1798

0359 044

4x50 SM

27,6

0,387

1920,0

2437

0359 045

4x70 SM

31,4

0,268

2688,0

3011

0359 035

4x95 SM

36,9

0,193

3648,0

4313

0359 046

4x120 SM

40,2

0,153

4608,0

5120

0359 047

4x150 SM

44,9

0,124

5760,0

6415

0359 048

4x185 SM

50,1

0,0991

7104,0

8001

0359 049

4x240 SM

56,3

0,0754

9216,0

10371

YKYżo 0,6/1 kV

0359 003

5x1 RE

9,6

18,1

48,0

153

0359 006

5x1,5 RE

10,3

12,1

72,0

188

0359 005

5x2,5 RE

11,3

7,41

120,0

249

0359 008

5x4 RE

13,6

4,61

192,0

372

0359 011

5x6 RE

15,0

3,08

288,0

489

0359 015

5x10 RE

17,6

1,83

480,0

746

0359 010

5x16 RE

20,1

1,15

768,0

1071

0359 009

5x25 RM

25,8

0,727

1200,0

1679

0359 033

5x35 RM

28,8

0,524

1680,0

2215

0359 050

5x50 SM

30,5

0,387

2400,0

3002

0359 051

5x70 SM

35,3

0,268

3360,0

3772

0359 052

5x95 SM

41,0

0,193

4560,0

5342

0359 053

5x120 SM

44,7

0,153

5760,0

6341

0359 054

5x150 SM

50,0

0,124

7200,0

7948

0359 055

5x185 SM

55,8

0,0991

8880,0

9909

0359 056

5x240 SM

62,6

0,0754

11520,0

12839