KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI MIEDZIANYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ

Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ekranowane YKYektmyżo 0,6/1 kV i YKYektmy 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających. Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYektmyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm miedzianych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYektmyżo-O 0,6/1 kV i YKYektmy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSektmxnżo 0,6/1 kV i XnKXSektmxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U             0,6/1 kV

Próba napięciowa                 4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         +70°C
      przy zwarciu                   +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy              od - 30 do + 70°C
      podczas układania        od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe       15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe        12 x średnica kabla

Palność kabla                     nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy           IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKYektmy 0,6/1 kV

0619 029

1x1 RE

7,4

18,1

27,6

94

0619 030

1x1,5 RE

7,7

12,1

33,5

104

0619 031

1x2,5 RE

8,0

7,41

44,3

118

0619 032

1x4 RE

8,9

4,61

62,3

150

0619 033

1x6 RE

9,4

3,08

83,5

177

0619 034

1x10 RE

10,2

1,83

125,4

229

0619 035

1x16 RE

11,1

1,15

186,2

297

0619 036

1x25 RM

13,1

0,727

281,0

421

0619 037

1x35 RM

14,1

0,524

381,0

526

0619 026

1x50 RM

15,9

0,387

531,3

688

0619 038

1x70 RM

17,5

0,268

730,0

905

0619 039

1x95 RM

19,8

0,193

978,4

1242

0619 027

1x120 RM

21,3

0,153

1224,6

1451

0619 010

1x150 RM

23,4

0,124

1520,1

1789

0619 040

1x185 RM

25,6

0,0991

1865,1

2186

0619 028

1x240 RM

28,4

0,0754

2403,8

2799

0619 011

1x300 RM

30,8

0,0601

2988,3

3383

0619 041

1x400 RM

34,4

0,0470

3962,9

4548

0619 042

1x500 RM

37,6

0,0366

4935,6

5602

YKYektmy 0,6/1 kV

0619 003

2x1 RE

9,8

18,1

47,0

164

0619 005

2x1,5 RE

10,3

12,1

58,6

185

0619 004

2x2,5 RE

11,1

7,41

80,6

224

0619 013

2x4 RE

12,8

4,61

116,7

304

0619 043

2x6 RE

13,8

3,08

159,2

370

0619 044

2x10 RE

15,6

1,83

242,4

501

0619 025

2x16 RE

17,4

1,15

364,9

668

0619 045

2x25 RM

21,5

0,727

553,2

1003

0619 046

2x35 RM

24,3

0,524

755,8

1310

YKYektmyżo 0,6/1 kV

0848 014

3x1 RE

10,2

18,1

58,2

181

0848 002

3x1,5 RE

10,7

12,1

74,8

207

0848 008

3x2,5 RE

11,5

7,41

106,6

253

0848 015

3x4 RE

13,4

4,61

157,5

351

0848 016

3x6 RE

14,5

3,08

219,5

436

0848 017

3x10 RE

16,4

1,83

341,9

603

0848 018

3x16 RE

18,3

1,15

522,2

819

0848 019

3x25 RM

23,0

0,727

798,6

1250

0848 020

3x35 RM

25,8

0,524

1097,9

1635

0848 021

3x50 SM

27,0

0,387

1543,1

2160

0848 022

3x70 SM

30,7

0,268

2135,1

2643

0848 023

3x95 SM

35,7

0,193

2875,6

3705

0848 024

3x120 SM

38,7

0,153

3607,6

4369

0848 025

3x150 SM

43,1

0,124

4491,2

5450

0848 026

3x185 SM

47,7

0,0991

5516,9

6707

0848 027

3x240 SM

53,5

0,0754

7126,8

8658

YKYektmyżo 0,6/1 kV

0848 028

4x1 RE

10,8

18,1

70,2

205

0848 001

4x1,5 RE

11,4

12,1

91,8

238

0848 003

4x2,5 RE

12,3

7,41

134,0

294

0848 006

4x4 RE

14,4

4,61

199,9

416

0848 007

4x6 RE

15,8

3,08

281,6

530

0848 029

4x10 RE

17,7

1,83

442,8

731

0848 030

4x16 RE

20,1

1,15

682,0

1021

0848 031

4x25 RM

25,1

0,727

1047,4

1549

0848 011

4x35 RM

28,3

0,524

1443,1

2043

0848 032

4x50 SM

30,1

0,387

2036,6

2756

0848 033

4x70 SM

33,9

0,268

2820,1

3337

0848 034

4x95 SM

39,4

0,193

3803,2

4695

0848 035

4x120 SM

43,1

0,153

4778,9

5585

0848 036

4x150 SM

47,6

0,124

5948,5

6908

0848 037

4x185 SM

53,2