KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ

Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKYFoyżo 0,6/1 kV i YKYFoy 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYFoyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYFoyżo-O 0,6/1 kV i YKYFoy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFoxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFoxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                0,6/1 kV

Próba napięciowa                    4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji        20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           +70°C
      przy zwarciu                      +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy                       od -30 do +70°C
      podczas układania                 od   -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe                 15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe                  12 x średnica kabla

Palność kabla                               nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                             PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy                   IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKYFoy 0,6/1 kV

1203 007

2x1 RE

11,2

18,1

19,2

280

1203 005

2x1,5 RE

11,7

12,1

28,8

310

1203 008

2x2,5 RE

12,5

7,41

48,0

356

1203 006

2x4 RE

14,2

4,61

76,8

460

1203 004

2x6 RE

15,2

3,08

115,2

542

1203 003

2x10 RE

17,0

1,83

192,0

694

1203 009

2x16 RE

18,8

1,15

307,2

885

1203 010

2x25 RM

23,8

0,727

480,0

1442

1203 011

2x35 RM

26,4

0,524

672,0

1791

YKYFoyżo 0,6/1 kV

1158 022

3x1 RE

11,6

18,1

28,8

301

1158 023

3x1,5 RE

12,1

12,1

43,2

335

1158 004

3x2,5 RE

12,9

7,41

72,0

393

1158 006

3x4 RE

14,8

4,61

115,2

515

1158 001

3x6 RE

16,1

3,08

172,8

624

1158 002

3x10 RE

17,8

1,83

288,0

808

1158 016

3x16 RE

20,6

1,15

460,8

1194

1158 019

3x25 RM

25,1

0,727

720,0

1705

1158 024

3x35 RM

28,1

0,524

1008,0

2156

1158 025

3x50 SM

29,6

0,387

1440,0

2927

1158 026

3x70 SM

33,4

0,268

2016,0

3423

1158 027

3x95 SM

38,2

0,193

2736,0

4595

1158 028

3x120 SM

42,1

0,153

3456,0

5654

1158 029

3x150 SM

46,6

0,124

4320,0

6880

1158 030

3x185 SM

52,1

0,0991

5328,0

8797

1158 031

3x240 SM

58,0

0,0754

6912,0

11033

YKYFoyżo 0,6/1 kV

1158 032

4x1 RE

12,2

18,1

38,4

333

1158 033

4x1,5 RE

12,8

12,1

57,6

373

1158 012

4x2,5 RE

13,7

7,41

96,0

442

1158 014

4x4 RE

16,0

4,61

153,6

605

1158 009

4x6 RE

17,2

3,08

230,4

727

1158 015

4x10 RE

19,3

1,83

384,0

962

1158 017

4x16 RE

22,2

1,15

614,4

1412

1158 034

4x25 RM

27,4

0,727

960,0

2062

1158 011

4x35 RM

30,6

0,524

1344,0

2620

1158 035

4x50 SM

32,8

0,387

1920,0

3609

1158 036

4x70 SM

36,5

0,268

2688,0

4208

1158 037

4x95 SM

42,8

0,193

3648,0

6000

1158 038

4x120 SM

46,5

0,153

4608,0

7015

1158 039

4x150 SM

52,0

0,124

5760,0

8998

1158 040

4x185 SM

57,6

0,0991

7104,0

10949

1158 041

4x240 SM

63,8

0,0754

9216,0

13677

YKYFoyżo 0,6/1 kV

1158 042

5x1 RE

12,9

18,1

48,0

375

1158 043

5x1,5 RE

13,6

12,1

72,0

424

1158 013

5x2,5 RE

14,6

7,41

120,0

505

1158 044

5x4 RE

17,1

4,61

192,0

689

1158 003

5x6 RE

18,5

3,08

288,0

840

1158 007

5x10 RE

21,5

1,83

480,0

1267

1158 018

5x16 RE

24,2

1,15

768,0

1678

1158 020

5x25 RM

29,7

0,727

1200,0

2426

1158 021

5x35 RM

33,8

0,524

1680,0

3280

1158 045

5x50 SM

35,7

0,387

2400,0

4294

1158 046

5x70 SM

41,0

0,268

3360,0

5382

1158 047

5x95 SM

47,1

0,193

4560,0

7245

1158 048

5x120 SM

51,8

0,153

5760,0

8924

1158 049

5x150 SM

57,4

0,124

7200,0

10895

1158 050

5x185 SM

63,2

0,0991

8880,0

13175

1158 051

5x240 SM

68,1

0,0754

11520,0

16531