SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable YnHKGSLY 150/250 V, YnHKGSLY 300/500 V i YnHKGSLY 0,6/1 kV z żyłami indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 05/53 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atesty nr 05/53/A1/2 i 05/53/A2/2 wydane przez Instytut TI EMAG.

 
BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

- ekran żył izolowanych w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %, (ekran z drutów miedzianych nieocynowanych na życzenie klienta),

-  ekranowane żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 48, 52, 56 i 61,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnHKGSLX - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnHKGSLX - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

19,5

13,3

7,98

4,95

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-22

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

0925 004

2 x 1 + 1

8,5

101

0925 015

4 x 1 + 1

9,9

152

0925 013

6 x 1 + 1

10,7

192

0925 014

9 x 1 + 1

13,3

275

0925 016

13 x 1 + 1

14,4

355

0925 017

23 x 1 + 1

18,9

590

0925 003

26 x 1 + 1

19,2

650

0925 008

2 x 1,5 + 1,5

9,6

129

0925 018

4 x 1,5 + 1,5

11,3

199

0925 007

6 x 1,5 + 1,5

12,2

255

0925 019

9 x 1,5 + 1,5

15,3

360

0925 011

13 x 1,5 + 1,5

16,6

470

0925 005

2 x 2,5 + 2,5

10,4

168

0925 006

4 x 2,5 + 2,5

12,4

265

0925 020

6 x 2,5 + 2,5

13,4

340

0925 021

9 x 2,5 + 2,5

16,9

485

0925 022

2 x 4 + 4

12,2

240

0925 023

4 x 4 + 4

14,5

380

0925 024

6 x 4 + 4

15,8

495

0925 025

9 x 4 + 4

20,5

725

300/500 V

mm2

mm

kg/km

1015 004

2 x 1 + 1

9,3

100

1015 007

4 x 1 + 1

11,0

176

1015 021

6 x 1 + 1

11,9

225

1015 003

9 x 1 + 1

14,9

315

1015 029

13 x 1 + 1

16,1

410

1015 010

23 x 1 + 1

21,0

680

1015 008

24 x 1 + 1

21,8

705

1015 017

36 x 1 + 1

23,1

840

1015 022

2 x 1,5 + 1,5

9,4

110

1015 009

3 x 1,5 + 1,5

10,3

150

1015 023

4 x 1,5 + 1,5

11,2

180

1015 012

6 x 1,5 + 1,5

12,2

230

1015 013

9 x 1,5 + 1,5

15,7

360

1015 028

11 x 1,5 + 1,5

16,2

430

1015 014

13 x 1,5 + 1,5

17,1

490

1015 001

18 x 1,5 + 1,5

19,0

620

1015 018

23 x 1,5 + 1,5

23,1

850

1015 024

26 x 1,5 + 1,5

23,6

930

1015 025

29 x 1,5 + 1,5

24,5

1030

1015 026

32 x 1,5 + 1,5

25,4

1120

1015 030

36 x 1,5 + 1,5

26,4

1250

1015 031

2 x 2,5 + 2,5

10,7

160

1015 032

3 x 2,5 + 2,5

11,2

200

1015 020

4 x 2,5 + 2,5

12,5

250

1015 027

6 x 2,5 + 2,5

13,6

340

1015 033

9 x 2,5 + 2,5

17,3

480

1015 034

2 x 4 + 4

13,0

260

1015 035

4 x 4 + 4

15,6

410

1015 036

6 x 4 + 4

17,0

535

1015 037

9 x 4 + 4

21,7

700

1015 038

11 x 4 + 4

22,1

760

1015 039

13 x 4 + 4

23,4

950

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

1044 008

2 x 1 + 1

9,5

110

1044 018

3 x 1 + 1

10,1

130

1044 012

4 x 1 + 1

11,0

255

1044 010

6 x 1 + 1

12,0

210

1044 014

9 x 1 + 1

15,5

300

1044 015

13 x 1 + 1

16,8

390

1044 019

18 x 1 + 1

19,5

550

1044 016

23 x 1 + 1

24,1

810

1044 004

29 x 1 + 1

24,8

890

1044 020

2 x 1,5 + 1,5

9,8

120

1044 021

3 x 1,5 + 1,5

11,3

170

1044 007

4 x 1,5 + 1,5

12,3

210

1044 005

6 x 1,5 + 1,5

13,0

250

1044 006

9 x 1,5 + 1,5

16,5

360

1044 017

13 x 1,5 + 1,5

18,3

500

1044 022

18 x 1,5 + 1,5

20,4

660

1044 003

2 x 2,5 + 2,5

11,7

194

1044 001

3 x 2,5 + 2,5

12,4

215

1044 023

4 x 2,5 + 2,5

13,5

360

1044 013

6 x 2,5 + 2,5

14,3

350

1044 024

9 x 2,5 + 2,5

18,6

490

1044 025

13 x 2,5 + 2,5

20,2

620

1044 026

2 x 4 + 4

13,9

280

1044 027

4 x 4 + 4

16,7

445

1044 028

6 x 4 + 4

18,6

595

1044 029

9 x 4 + 4

24,1

870

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.