SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YnHKGSLYkono 150/250 V, YnHKGSLYkono 300/500 V i YnHKGSLYkono 0,6/1 kV z żyłami indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

- ekran żył izolowanych w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %, (ekran z drutów miedzianych nieocynowanych na życzenie klienta),

-  ekranowane żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnHKGSLXkono - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnHKGSLXkono - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

19,5

13,3

7,98

4,95

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-22

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

0894 006

2 x 1 + 1

9,0

76

140

0894 007

4 x 1 + 1

10,4

113

195

0894 010

6 x 1 + 1

11,2

148

240

0894 005

9 x 1 + 1

13,9

209

330

0894 015

13 x 1 + 1

15,0

278

415

0894 016

20 x 1 + 1

17,5

619

860

0894 001

2 x 1,5 + 1,5

10,1

102

179

0894 008

4 x 1,5 + 1,5

11,8

153

255

0894 003

6 x 1,5 + 1,5

12,8

205

320

0894 004

9 x 1,5 + 1,5

15,9

283

435

0894 017

13 x 1,5 + 1,5

17,4

394

565

0894 011

2 x 2,5 + 2,5

10,9

147

235

0894 009

4 x 2,5 + 2,5

12,9

224

340

0894 018

6 x 2,5 + 2,5

14,0

294

420

0894 019

9 x 2,5 + 2,5

17,7

423

595

0894 012

18 x 2,5 + 2,5

21,6

701

920

0894 013

23 x 2,5 + 2,5

25,7

903

1200

0894 020

2 x 4 + 4

12,8

221

330

0894 021

4 x 4 + 4

15,1

329

475

0894 014

6 x 4 + 4

16,4

433

595

0894 022

9 x 4 + 4

21,3

618

855

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1310 007

2 x 1 + 1

9,9

82

160

1310 008

4 x 1 + 1

11,5

122

225

1310 009

6 x 1 + 1

12,5

164

280

1310 010

9 x 1 + 1

15,5

226

380

1310 011

13 x 1 + 1

16,7

301

480

1310 012

20 x 1 + 1

20,0

653

1020

1310 002

2 x 1,5 + 1,5

10,5

105

189

1310 013

4 x 1,5 + 1,5

12,4

161

275

1310 004

6 x 1,5 + 1,5

13,4

211

335

1310 014

9 x 1,5 + 1,5

16,7

292

460

1310 005

13 x 1,5 + 1,5

18,7

406

620

1310 006

2 x 2,5 + 2,5

11,4

150

245

1310 015

4 x 2,5 + 2,5

13,5

229

360

1310 016

6 x 2,5 + 2,5

14,6

300

440

1310 017

9 x 2,5 + 2,5

18,9

432

640

1310 018

2 x 4 + 4

13,6

227

355

1310 019

4 x 4 + 4

16,2

338

515

1310 003

6 x 4 + 4

17,8

462

660

1310 020

9 x 4 + 4

22,9

637

925

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1255 003

2 x 1 + 1

10,7

88

181

1255 004

4 x 1 + 1

12,7

135

265

1255 008

6 x 1 + 1

13,7

176

320

1255 009

9 x 1 + 1

17,3

260

455

1255 010

13 x 1 + 1

19,1

341

585

1255 011

20 x 1 + 1

22,1

687

1170

1255 005

2 x 1,5 + 1,5

11,4

111

215

1255 012

4 x 1,5 + 1,5

13,5

171

310

1255 013

6 x 1,5 + 1,5

14,6

223

380

1255 001

9 x 1,5 + 1,5

18,9

327

555

1255 014

13 x 1,5 + 1,5

20,4

431

695

1255 015

18 x 1,5 + 1,5

22,1

522

800

1255 016

2 x 2,5 + 2,5

12,3

160

275

1255 007

4 x 2,5 + 2,5

14,6

238

395

1255 017

6 x 2,5 + 2,5

15,8

312

485

1255 006

9 x 2,5 + 2,5

20,5

451

705

1255 018

2 x 4 + 4

14,5

234

380

1255 019

4 x 4 + 4

17,5

364

575

1255 020

6 x 4 + 4

19,4

476

730

1255 021

9 x 4 + 4

25,1

680

1050

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.