SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable YnHKGSY 150/250 V, YnHKGSY 300/500 V i YnHKGSY 0,6/1 kV z żyłami indywidualnie ekranowanymi przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 06/09 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atesty nr 06/09/A1 i 06/09/A2 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

żyły jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na życzenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

- ekran żył izolowanych w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %, (ekran z drutów miedzianych nieocynowanych na życzenie klienta),

-  ekranowane żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnHKGSX - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

YnHKGSXS - kable o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) charakteryzujące się niską pojemnością i podwyższoną dopuszczalną temperaturą pracy przy żyle, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcia pracy 300/500 V i 0,6/1 kV. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnHKGSX - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-25

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

1738 001

2 x 1 + 1

8,1

101

1738 002

4 x 1 + 1

9,4

149

1738 003

6 x 1 + 1

10,1

183

1738 004

9 x 1 + 1

12,5

260

1738 005

13 x 1 + 1

13,5

335

1738 006

20 x 1 + 1

15,6

480

1738 007

2 x 1,5 + 1,5

9,1

133

1738 008

4 x 1,5 + 1,5

10,7

199

1738 009

6 x 1,5 + 1,5

11,6

245

1738 010

9 x 1,5 + 1,5

14,5

350

1738 011

13 x 1,5 + 1,5

15,7

455

1738 012

2 x 2,5 + 2,5

10,0

175

1738 013

4 x 2,5 + 2,5

11,8

270

1738 014

6 x 2,5 + 2,5

12,8

335

1738 015

9 x 2,5 + 2,5

16,1

475

1738 016

2 x 4 + 4

11,5

250

1738 017

4 x 4 + 4

13,7

385

1738 018

6 x 4 + 4

14,9

480

1738 019

9 x 4 + 4

19,3

700

300/500 V

mm2

mm

kg/km

1002 020

2 x 1 + 1

8,9

118

1002 021

4 x 1 + 1

10,5

175

1002 022

6 x 1 + 1

11,3

215

1002 023

9 x 1 + 1

14,1

305

1002 017

13 x 1 + 1

15,3

395

1002 024

20 x 1 + 1

17,8

560

1002 004

2 x 1,5 + 1,5

9,6

142

1002 002

3 x 1,5 + 1,5

10,0

170

1002 007

4 x 1,5 + 1,5

10,7

200

1002 003

6 x 1,5 + 1,5

11,7

235

1002 001

9 x 1,5 + 1,5

15,3

370

1002 009

13 x 1,5 + 1,5

15,8

440

1002 008

18 x 1,5 + 1,5

17,5

570

1002 011

23 x 1,5 + 1,5

20,9

730

1002 006

29 x 1,5 + 1,5

22,2

890

1002 014

2 x 2,5 + 2,5

10,4

186

1002 005

3 x 2,5 + 2,5

10,9

210

1002 025

4 x 2,5 + 2,5

11,2

220

1002 026

6 x 2,5 + 2,5

13,4

350

1002 019

9 x 2,5 + 2,5

16,1

440

1002 027

2 x 4 + 4

12,4

275

1002 015

4 x 4 + 4

14,8

420

1002 028

6 x 4 + 4

16,1

520

1002 029

9 x 4 + 4

20,9

760

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

0906 014

2 x 1 + 1

9,8

137

0906 007

3 x 1 + 1

10,7

185

0906 015

4 x 1 + 1

11,5

205

0906 019

6 x 1 + 1

12,5

250

0906 009

9 x 1 + 1

15,7

350

0906 020

13 x 1 + 1

17,0

455

0906 021

20 x 1 + 1

20,3

670

0906 008

23 x 1 + 1

23,2

760

906 018

29 x 1 + 1

23,9

890

0906 022

2 x 1,5 + 1,5

10,4

163

0906 002

3 x 1,5 + 1,5

10,9

200

0906 004

4 x 1,5 + 1,5

12,4

245

0906 001

6 x 1,5 + 1,5

13,4

300

0906 003

9 x 1,5 + 1,5

16,9

420

0906 005

13 x 1,5 + 1,5

18,7

570

0906 006

18 x 1,5 + 1,5

20,1

670

0906 011

23 x 1,5 + 1,5

24,2

860

0906 023

47 x 1,5 + 1,5

31,4

1600

0906 024

2 x 2,5 + 2,5

11,3

210

0906 016

3 x 2,5 + 2,5

12,1

240

0906 025

4 x 2,5 + 2,5

13,4

315

0906 010

6 x 2,5 + 2,5

14,6

390

0906 017

9 x 2,5 + 2,5

18,9

570

0906 026

13 x 2,5 + 2,5

18,7

650

0906 027

2 x 4 + 4

13,2

300

0906 028

4 x 4 + 4

15,9

460

0906 029

6 x 4 + 4

17,3

565

0906 030

9 x 4 + 4

22,5

825

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.