SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YnKGSYkono 150/250 V, YnKGSYkono 300/500 V i YnKGSYkono 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 06/09 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 06/09/A1 wydane przez Instytut TI EMAG.

 
BUDOWA

żyły jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na życzenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył:

Liczba

żył w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

żyły inne niż ochronna

3

zielono-żółta

czarna i niebieska

4

zielono-żółta

czarna, niebieska i brązowa

5

zielono-żółta

czarna, niebieska, brązowa i czarna

> 5

zielono-żółta

czarna z nadrukowanymi numerami żył

-  żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek kabla, wykonuje się kable z liczbą żył: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnKGSXkono - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

YnKGSXSkono - kable o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) charakteryzujące się niską pojemnością i podwyższoną dopuszczalną temperaturą pracy przy żyle, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcia pracy 300/500 V i 0,6/1 kV. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSXkono - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,0

1,5

2,5

4

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

150/250

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

4000

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-25

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

150/250 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1734 001

2 x 1 + 1

7,6

41,8

93

1734 002

4 x 1 + 1

8,6

64,0

130

1734 003

6 x 1 + 1

9,2

85,0

158

1734 004

9 x 1 + 1

11,1

119,0

215

1734 005

13 x 1 + 1

12,0

164,0

280

1734 006

20 x 1 + 1

13,7

237,0

385

1734 007

2 x 1,5 + 1,5

8,5

59,0

121

1734 008

4 x 1,5 + 1,5

9,8

92,0

174

1734 009

6 x 1,5 + 1,5

10,5

122,0

215

1734 010

9 x 1,5 + 1,5

13,0

177,0

300

1734 011

13 x 1,5 + 1,5

14,0

238,0

385

1734 012

2 x 2,5 + 2,5

9,4

90,0

160

1734 013

4 x 2,5 + 2,5

10,9

143,0

240

1734 014

6 x 2,5 + 2,5

11,7

193,0

300

1734 015

9 x 2,5 + 2,5

14,6

278,0

420

1734 016

2 x 4 + 4

10,9

138,0

230

1734 017

4 x 4 + 4

12,8

225,0

350

1734 018

6 x 4 + 4

13,9

305,0

445

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1189 006

2 x 1 + 1

8,4

44,3

107

1189 022

4 x 1 + 1

9,7

67,0

152

1189 003

6 x 1 + 1

10,4

88,0

178

1189 004

9 x 1 + 1

12,8

128,0

255

1189 005

13 x 1 + 1

13,7

170,0

315

1189 023

20 x 1 + 1

15,9

244,0

450

1189 015

2 x 1,5 + 1,5

8,6

54,0

119

1189 021

4 x 1,5 + 1,5

10,3

92,0

177

1189 013

6 x 1,5 + 1,5

11,1

124,0

220

1189 012

9 x 1,5 + 1,5

13,7

179,0

315

1189 011

13 x 1,5 + 1,5

14,8

240,0

395

1189 014

2 x 2,5 + 2,5

9,7

90,0

158

1189 016

4 x 2,5 + 2,5

11,3

143,0

235

1189 024

6 x 2,5 + 2,5

12,4

199,0

320

1189 025

9 x 2,5 + 2,5

15,4

281,0

445

1189 026

2 x 4 + 4

11,7

140,0

245

1189 027

4 x 4 + 4

13,9

228,0

380

1189 028

6 x 4 + 4

15,1

309,0

485

1189 029

9 x 4 + 4

19,5

455,0

710

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1369 007

2 x 1 + 1

8,9

40,3

111

1369 003

3 x 1 + 1

9,9

57,0

140

1369 011

6 x 1 + 1

11,6

92,0

215

1369 004

9 x 1 + 1

14,2

127,0

285

1369 009

13 x 1 + 1

14,9

164,0

340

1369 010

18 x 1 + 1

16,5

223,0

435

1369 005

29 x 1 + 1

21,3

346,0

695

1369 012

2 x 1,5 + 1,5

9,8

63,0

145

1369 002

4 x 1,5 + 1,5

11,4

95,0

205

1369 013

6 x 1,5 + 1,5

12,4

132,0

270

1369 014

9 x 1,5 + 1,5

15,4

185,0

365

1 369 015

13 x 1,5 + 1,5

16,6

245

445

1369 016

2 x 2,5 + 2,5

10,7

94,0

187

1369 006

4 x 2,5 + 2,5

12,4

144,0

270

1369 017

6 x 2,5 + 2,5

13,6

203,0

355

1369 018

9 x 2,5 + 2,5

17,2

303,0

505

1369 019

2 x 4 + 4

12,7

147,0

275

1369 020

4 x 4 + 4

15,0

232,0

415

1369 021

6 x 4 + 4

16,3

313,0

525

1369 022

9 x 4 + 4

21,1

463,0

770

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.