KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOFLEX 2XSLCY-J i TECHNOFLEX 2XSLCYK-J  przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości) w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło zachować małą pojemność kabli oraz podniosło dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków - kable TECHNOFLEX 2XSLCY-J oraz na zewnątrz - kable TECHNOFLEX 2XSLCYK-J.

Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 2XSLCY-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor transparentny lub szary RAL 7001, inne kolory na życzenie,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 2XSLCYK-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEX 2XSLCH-J - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U:         0,6/1 kV

Próba napięciowa:             4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji:     200 MΩ·km

Skuteczność ekranowania, około: 75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
     w warunkach pracy      + 90°C

     przy zwarciu               +250°C

Pojemność skuteczna (w zależności od przekroju żył):

      żyła/żyła              70 do 250 nF/km

      żyła/ekran            110 do 410 nF/km

Zakres temperatur pracy:
dla instalacji stałych              od - 40 do + 70°C
dla instalacji ruchomych         od  + 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia

   statycznie dla średnic:

                  do 12 mm             5 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm             7,5 x średnica kabla

                   od 20 mm            10 x średnica kabla

   elastycznie dla średnic:

                  do 12 mm          10 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm          15 x średnica kabla

                   od 20 mm         20 x średnica kabla

Palność kabla                 nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy      DIN VDE 0250

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE