KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOFLEX 2YSLCY-J i TECHNOFLEX 2YSLCYK-J  przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości) w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków - kable TECHNOFLEX 2YSLCY-J oraz na zewnątrz - kable TECHNOFLEX 2YSLCYK-J.

Powłoka kabli charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 2YSLCY-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor transparentny lub szary RAL 7001, inne kolory na życzenie,

- powłoka kabla TECHNOFLEX 2YSLCYK-J wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEX 2YSLCH-J - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U:      0,6/1 kV

Próba napięciowa:      2,5 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji:  200 MΩ·km

Skuteczność ekranowania, około: 75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:  + 70°C

Pojemność skuteczna(w zależności od przekroju żył):

      żyła/żyła      70 do 250 nF/km

      żyła/ekran    110 do 410 nF/km

Zakres temperatur pracy:

dla instalacji stałych          od - 40 do + 70°C
dla instalacji ruchomych     od  + 5 do + 70
°C

 

Minimalny promień gięcia

   statycznie dla średnic:

                  do 12 mm          5 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm         7,5 x średnica kabla

                   od 20 mm         10 x średnica kabla

  

elastycznie dla średnic:

                  do 12 mm        10 x średnica kabla

         od 12 do 20 mm        15 x średnica kabla

                   od 20 mm       20 x średnica kabla

Palność kabla:                   nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:                  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy:       DIN VDE 0250

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.