KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE 

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL KS-Y(St)Y-Nr-O (9) 300/500 V i TECHNOKONTROL KS-Y(St)Yżo-Nr-O (9) 300/500 V, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe, z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOKONTROL KS-Y(St)Yżo-Nr-O (9) 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miedzi ocynowanej, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

4,61

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

160

170

180

180

200

210


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Indukcyjność, około

 

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

0,7 mH/km

 

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      podczas pracy

      podczas układania

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

 

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

12 x średnica kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

 

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.