KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne YKSXSżo-Nr 0,6/1 kV i YKSXS-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSXSżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSXSżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSXS-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

YKSwXSżo-Nr 0,6/1 kV i YKSwXS-Nr 0,6/1 kV - kable z powłoką wypełniającą wytłoczoną bezpośrednio na ośrodku kabla. Zalecane do układania bezpośrednio w ziemi.

XnKSXSżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXS-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U             0,6/1 kV

Próba napięciowa                 4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji       100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         +90°C
      przy zwarciu                   +250°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy             od - 30 do + 70°C
      podczas układania       od   - 5 do + 50
°C

Minimalny promień gięcia       12 x średnica kabla

Palność kabla                nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności               PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy     IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE