KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne w pancerzu YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV i YKSXSFoyn-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSXSFoyżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSXSFoy-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSFoxnżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSFoxn-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U             0,6/1 kV

Próba napięciowa                 4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji    100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         +90°C
      przy zwarciu                   +250
°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy         od -30 do +70°C
             podczas układania   od  -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia       12 x średnica kabla

Palność kabla                        nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2         PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2        PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy          IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 003

7 x 1

13,3

67,2

392

1490 004

10 x 1

15,8

96,0

514

1490 005

12 x 1

16,2

115,2

545

1490 006

14 x 1

16,8

134,4

587

1490 007

16 x 1

17,5

153,6

638

1490 008

19 x 1

18,2

182,4

690

1490 009

24 x 1

21,4

230,4

980

1490 010

30 x 1

22,3

288,0

1081

1490 011

37 x 1

23,9

355,2

1227

1490 012

48 x 1

26,5

460,8

1460

1490 013

61 x 1

28,7

585,6

1708

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 001

7 x 1,5

14,1

100,8

453

1490 014

10 x 1,5

16,8

144,0

594

1490 015

12 x 1,5

17,2

172,8

640

1490 016

14 x 1,5

17,9

201,6

692

1490 017

16 x 1,5

18,6

230,4

747

1490 018

19 x 1,5

19,6

273,6

830

1490 019

24 x 1,5

23,0

345,6

1161

1490 020

30 x 1,5

24,1

432,0

1294

1490 021

37 x 1,5

25,6

532,8

1473

1490 022

48 x 1,5

28,8

691,2

1791

1490 023

61 x 1,5

31,1

878,4

2104

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 024

7 x 2,5

15,2

168,0

554

1490 025

10 x 2,5

18,3

240,0

736

1490 026

12 x 2,5

18,8

288,0

800

1490 002

14 x 2,5

19,8

336,0

887

1490 027

16 x 2,5

21,3

384,0

1099

1490 028

19 x 2,5

22,2

456,0

1205

1490 029

24 x 2,5

25,3

576,0

1470

1490 030

30 x 2,5

26,5

720,0

1667

1490 031

37 x 2,5

28,4

888,0

1925

1490 032

48 x 2,5

32,6

1152,0

2540

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 033

7 x 4

16,8

268,8

704

1490 034

10 x 4

21,1

384,0

1093

1490 035

12 x 4

21,6

460,8

1183

1490 036

14 x 4

22,5

537,6

1294

1490 037

16 x 4

23,7

614,4

1434

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 038

7 x 6

18,3

403,2

882

1490 039

10 x 6

23,3

576,0

1376

1490 040

12 x 6

23,9

691,2

1502

1490 041

14 x 6

24,9

806,4

1650

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 042

7 x 10

21,6

672,0

1376

1490 043

10 x 10

26,5

960,0

1884

YKSXSFoynżo-Nr 0,6/1 kV

1490 044

7 x 16

24,5

1075,2

1875

1490 045

10 x 16

30,5

1536,0

2619

</