KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne w pancerzu YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV i YKSXSFty-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli z izolacją polwinitową.

Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSXSFtyżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSXSFty-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSFtxnżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSFtxn-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U                 0,6/1 kV

Próba napięciowa                     4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji    100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy            +90°C
      przy zwarciu                      +250°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy               od -30 do +70°C
      podczas układania         od   -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia        12 x średnica kabla

Palność kabla                         nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                        PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy              IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 001

7 x 1

12,3

67,2

278

1362 015

10 x 1

14,6

96,0

366

1362 016

12 x 1

15,0

115,2

395

1362 017

14 x 1

15,8

134,4

438

1362 018

16 x 1

16,5

153,6

479

1362 019

19 x 1

17,2

182,4

526

1362 020

24 x 1

19,7

230,4

648

1362 021

30 x 1

20,6

288,0

734

1362 022

37 x 1

22,0

355,2

846

1362 023

48 x 1

24,8

460,8

1045

1362 024

61 x 1

27,0

585,6

1253

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 003

7 x 1,5

13,1

100,8

330

1362 025

10 x 1,5

15,8

144,0

445

1362 026

12 x 1,5

16,2

172,8

483

1362 008

14 x 1,5

16,9

201,6

530

1362 027

16 x 1,5

17,6

230,4

580

1362 009

19 x 1,5

18,4

273,6

643

1362 010

24 x 1,5

21,1

345,6

796

1362 013

30 x 1,5

22,2

432,0

915

1362 011

37 x 1,5

23,9

532,8

1073

1362 028

48 x 1,5

27,1

691,2

1337

1362 029

61 x 1,5

29,2

878,4

1597

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 012

7 x 2,5

14,2

168,0

417

1362 006

10 x 2,5

17,3

240,0

572

1362 030

12 x 2,5

17,8

288,0

629

1362 002

14 x 2,5

18,6

336,0

696

1362 031

16 x 2,5

19,6

384,0

776

1362 032

19 x 2,5

20,5

456,0

868

1362 014

24 x 2,5

23,6

576,0

1078

1362 033

30 x 2,5

24,8

720,0

1252

1362 034

37 x 2,5

26,5

888,0

1466

1362 035

48 x 2,5

30,1

1152,0

1841

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 004

7 x 4

15,8

268,8

555

1362 005

10 x 4

19,4

384,0

769

1362 036

12 x 4

19,9

460,8

852

1362 007

14 x 4

20,8

537,6

948

1362 037

16 x 4

21,8

614,4

1052

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 038

7 x 6

17,3

403,2

718

1362 039

10 x 6

21,4

576,0

1002

1362 040

12 x 6

22,0

691,2

1122

1362 041

14 x 6

23,2

806,4

1266

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 042

7 x 10

19,9

672,0

1045

1362 043

10 x 10

24,8

960,0

1469

YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV

1362 044

7 x 16

22,6

1075,2

1487

1362 045

10 x 16

28,6

1536,0

2118