KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne YKSYżo 0,6/1 kV i YKSY 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),

- kolor izolacji żył w każdej warstwie:

brązowa żyła licznikowa, niebieska żyła kierunkowa oraz pozostałe żyły o dowolnej barwie z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej,

w kablu YKSYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona jako żyła licznikowa w warstwie zewnętrznej zamiast żyły brązowej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYżo-O 0,6/1 kV i YKSY-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

YnKSYżo 0,6/1 kV i YnKSY 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

YKSwYżo 0,6/1 kV i YKSwY 0,6/1 kV - kable z powłoką wypełniającą wytłoczoną bezpośrednio na ośrodku kabla. Zalecane do układania bezpośrednio w ziemi.

XnKSXSżo 0,6/1 kV i XnKSXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U           0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy        +70°C
      przy zwarciu                  +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy          od -30 do +70°C
      podczas układania    od -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia       12 x średnica kabla

Palność kabla                    nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                   PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy         IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0353 002

7 x 1

10,4

67,2

174

0353 024

10 x 1

12,8

96,0

237

0353 047

12 x 1

13,2

115,2

268

0353 015

14 x 1

13,8

134,4

302

0353 034

16 x 1

14,5

153,6

340

0353 008

19 x 1

15,3

182,4

386

0353 028

24 x 1

17,7

230,4

477

0353 025

30 x 1

18,7

288,0

571

0353 033

37 x 1

20,1

355,2

682

0353 027

48 x 1

23,1

460,8

874

0353 016

61 x 1

25,3

585,6

1086

YKSYżo 0,6/1 kV

0353 003

7 x 1,5

11,2

100,8

216

0353 012

10 x 1,5

13,8

144,0

296

0353 037

12 x 1,5

14,2

172,8

338

0353 005

14 x 1,5

14,9

201,6

383

0353 038

16 x 1,5

15,7

230,4

432

0353 009

19 x 1,5

16,5

273,6

493

0353 006

24 x 1,5

19,1

345,6

611

0353 013

30 x 1,5

20,2

432,0

736

0353 020

37 x 1,5

22,0

532,8

896

0353 018

48 x 1,5

25,3

691,2

1145

0353 046

61 x 1,5

27,5

878,4

1416

YKSYżo 0,6/1 kV

0353 001

7 x 2,5

12,3

168,0

291

0353 004

10 x 2,5

15,3

240,0

403

0353 036

12 x 2,5

15,8

288,0

465

0353 011

14 x 2,5

16,6

336,0

529

0353 042

16 x 2,5

17,5

384,0

600

0353 010

19 x 2,5

18,4

456,0

688

0353 029

24 x 2,5

21,4

576,0

857

0353 032

30 x 2,5

22,9

720,0

1052

0353 021

37 x 2,5

24,6

888,0

1264

0353 051

48 x 2,5

28,5

1152,0

1639

YKSYżo 0,6/1 kV

0353 014

7 x 4

14,9

268,8

439

0353 030

10 x 4

18,8

384,0

612

0353 049

12 x 4

19,4

460,8

707

0353 045

14 x 4

20,4

537,6

808

0353 041

16 x 4

21,5

614,4

920

YKSYżo 0,6/1 kV

0353 022

7 x 6

16,4

403,2

585

0353 023

10 x 6

20,8

576,0

819

0353 050

12 x 6

21,4

691,2

950

0353 044

14 x 6

22,8

806,4

1102

YKSYżo 0,6/1 kV

0353 031

7 x 10

18,8

672,0

873

0353 043

10 x 10

24,2

960,0

1241

YKSYżo 0,6/1 kV

0353 052

7 x 16

21,5

1075,2

1279

0353 053

10 x 16

28,2

1536,0

1836

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.