KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV i YKSYekw-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYekwżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSYekw-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSekwżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSekw-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U            0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji    20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy          +70°C
      przy zwarciu                   +160
°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy             od -30 do +70°C
      podczas układania       od -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia    12 x średnica kabla

Palność kabla                    nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy        IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 007

7 x 1

10,5

72,0

181

0352 008

10 x 1

12,9

100,8

244

0352 009

12 x 1

13,3

120,0

275

0352 002

14 x 1

13,9

139,2

309

0352 010

16 x 1

14,6

158,4

347

0352 011

19 x 1

15,4

187,2

393

0352 003

24 x 1

17,8

235,2

484

0352 012

30 x 1

18,8

292,8

578

0352 013

37 x 1

20,2

360,0

689

0352 014

48 x 1

23,2

465,6

881

0352 015

61 x 1

25,4

590,4

1093

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 001

7 x 1,5

11,3

108,0

226

0352 016

10 x 1,5

13,9

151,2

306

0352 017

12 x 1,5

14,3

180,0

348

0352 004

14 x 1,5

15,0

208,8

393

0352 018

16 x 1,5

15,8

237,6

442

0352 019

19 x 1,5

16,6

280,8

503

0352 020

24 x 1,5

19,2

352,8

621

0352 005

30 x 1,5

20,3

439,2

746

0352 006

37 x 1,5

22,1

540,0

906

0352 021

48 x 1,5

25,4

698,4

1155

0352 022

61 x 1,5

27,6

885,6

1426

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 023

7 x 2,5

12,4

175,2

301

0352 024

10 x 2,5

15,4

251,2

413

0352 025

12 x 2,5

15,9

295,2

475

0352 026

14 x 2,5

16,7

343,2

539

0352 027

16 x 2,5

17,6

391,2

610

0352 028

19 x 2,5

18,5

463,2

698

0352 029

24 x 2,5

21,5

583,2

867

0352 030

30 x 2,5

23,0

727,2

1062

0352 031

37 x 2,5

24,7

895,2

1274

0352 032

48 x 2,5

28,6

1159,2

1649

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 033

7 x 4

15,0

276,0

449

0352 034

10 x 4

18,9

391,2

622

0352 035

12 x 4

19,5

468,0

717

0352 036

14 x 4

20,5

544,8

818

0352 037

16 x 4

21,6

621,6

930

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 038

7 x 6

16,5

410,4

595

0352 039

10 x 6

20,9

583,2

829

0352 040

12 x 6

21,5

698,4

970

0352 041

14 x 6

22,9

813,6

1112

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 042

7 x 10

18,9

679,2

883

0352 043

10 x 10

24,3

967,2

1251

YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV

0352 044

7 x 16

21,6

1082,4

1289

0352 045

10 x 16

28,3

1543,2

1846

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.